Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Topic: Maintain and Upgrade Questions bank checking system – Season 2 (Hệ thống quản lý và soạn thảo câu hỏi thi trắc nghiệm – Kỳ 2)

Dương Thành Đạt, Nguyễn Hồng Phát, Phan Thị Tuyết Giang - Tháng 12/2019


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên lấy requirement của giảng viên trên hệ thống cho phép lưu trữ, quản lý câu hỏi và kho đề thi. Hệ thống cung cấp việc quản lý câu hỏi, hỗ trợ cơ chế phát sinh đề thi, lưu trữ đề thi. Hệ thống hỗ trợ qui trình kiểm duyệt đề thi. Hệ thống hỗ trợ check trùng câu hỏi tại thời điểm import và định kỳ thời gian. Hệ thống thực hiện cơ chế cho việc xử lý các câu hỏi theo 03 định đạng là file word có cấu trúc, file gif và dán trực tiếp với khuôn mẫu định nghĩa. Hệ thống cho phép xử lý các dạng câu hỏi từ single choice, multiple choice, essay, listening, reading. Hệ thông cung cấp tính hữu dụng của người dùng về mặt xử lý cũng như việc sử dụng. Hệ thống hỗ trợ check trùng các câu hỏi ở dạng âm thanh.
Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Xử lý các dạng câu hỏi và các định dạng đã nêu trên; Cung cấp cơ chế phát sinh đề thi tự động và cung cấp qui trình kiểm duyệt đề thi; Check trùng các định dạng câu hỏi đã nêu trên từ file import đến dưới bộ lưu trữ; Check trùng câu hỏi ở dạng âm thanh; Xuất ra các định dạng thi khác nhau từ file word, gif, moodle đến dạng thi trực tiếp, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, .NET framework. Ứng dụng được xây dựng thành nhiều phân hệ với cách chia module có thể liên kết với nhau. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét