Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Topic: Drive You Home on Safe with Your Vehicle Services (Dịch vụ đưa bạn về nhà an toàn cùng xe)

Phan Quốc Bảo, Trương Đức Nhơn - Tháng 05/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc người lái xe không được lái xe khi đã uống các loại thức uống có nồng độ cồn. Đa số người ta hiếm khi điều khiển được việc uống ít hay nhiều khi gặp bạn bè hay những người hợp ý. Do vậy, ứng dụng đưa ra nhằm mục tiêu cho phép người uống rượu bia có thể đặt yêu cầu để có người đưa họ cùng phương tiên về nhà tương tự theo cách thức mà các hãng xe công nghệ đã phát triển.
Ứng dụng cho phép người dùng đặt trước thời gian đón cũng như đặt khẩn cấp khi họ đang không được tỉnh táo để lựa chọn việc đặt trong ứng dụng một cách nhanh chóng, tiện lợi. Các thông tin đặt xe và lộ trình di chuyển của họ sẽ được thông báo đến người thân nhất của họ trong thiết lập cấu hình khi họ đăng ký. Ngoài ra, người lái xe tiếp nhận cuốc đặt sẽ biết các thông tin của họ, cùng địa chỉ, cùng phương tiên họ di chuyển. Người lái xe có thể từ chối chở những người quá say hay sử dụng phương tiện mà không đúng như được mô tả trong quá trình đặt xe. Chính sách về chi phí và phương tiện được xây dựng trong hệ thống. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đặt người chở về trong 02 trường hợp là đặt khẩn cấp và đặt trước; Người lái xe có thể tiếp nhận hay từ chối việc đặt; Thông tin giao dịch và hành trình được thể hiện cho các đối tượng liên quan theo ràng buộc từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn tất; Người quản lý hệ thống có thể xem thông tin được các hành trình; Các chức năng cơ bản hỗ trợ cho người sử dụng và người lái xe;  … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, xây dựng qui trình điều phối cho việc đặt xe và tìm kiếm tài xế tương ứng, …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. - Ứng dụng xây dựng trên nền tảng kết hợp các API trong hỗ trợ tìm đường, ứng dụng thuật toán về matching đúng yêu cầu và tài xế thích hợp 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét