Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Capstone: Timekeeping and Customer Satisfaction (Hỗ trợ chấm công và nâng cao chất lượng dịch vụ)

Capstone: Timekeeping and Customer Satisfaction (Hỗ trợ chấm công và nâng cao chất lượng dịch vụ)

(Lê Thanh Tân, Nguyễn Năng Trung, Thái Quang Hiển - Tháng 12/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế kết hợp công nghệ Microsoft Cognitive Services, iBeacon cùng với sự kết hợp của các smart phone sử dụng hệ điều hành iOS về việc hỗ trợ điểm danh cho nhân viên trong công ty thông qua nhận dạng khuôn mặt. Thông qua việc điểm danh để chấm công thì hệ thống hộ trợ ...thông báo các nhắc nhở liên quan đến nhân viên sau khi điểm danh cùng với định hướng vị trí phòng họp cho nhân viên khi có sự thay đổi đột xuất sử dụng Estimote Beacon. Ngoài ra, công nghệ Microsoft Cognitive Services được áp dụng để hỗ trợ cho công việc
 tiếp xúc khách hàng trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn thông qua việc phân tích cảm xúc khách hàng thông qua khuôn mặt để gợi ý đến người nhân viên đó có cách thức giao tiếp phù hợp và làm hài lòng khách hàng. Hệ thống của thông qua chức năng này để hỗ trợ người quản lý đánh giá được năng lực của nhân viên khi giao tiếp để đề ra các nội dung chuyên đề nhằm nâng cao khả năng giao tiếp cho nhân việc. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Điểm danh cho nhân viên công ty sử dụng camera được simulator bằng smart phone sử dụng iOS, Trainning cho hệ thống nhận dạng khuôn mặt của nhân viên để áp dụng cho việc điểm danh và hỗ trợ nhắc nhở, Hỗ trợ người dùng định hướng đường đi trong nơi làm việc sử dụng iBeacon, Hỗ trợ giao tiếp giữa nhân viên và khách hàng, sử dụng 02 camera – simulator bằng thiết bị smart phone sử dụng iOS đê chụp ảnh và phân tích cảm xúc và độ tuổi để gợi ý cho nhân viên giao tiếp, Tạo các thống kê cho người quản lý để đánh giá năng lực của nhân viên, Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về chụp ảnh, phân tích, điểm danh, nhắc nhở và gợi ý trong giao tiếp, Hỗ trợ quản lý chấm công và nhân viên. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, công nghệ Microsoft Cognitive Services, iBeacon, kết hợp với điện thoại di động sử dụng hệ điều hành iOS. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Xây dựng việc quản lý thông tin để nhận dạng, định nghĩa qui trình training, và áp dụng thuật toán trong nhận dạng và đưa ra gợi ý thông qua bộ dữ liệu khảo sát thực tế kết hợp với công nghệ Microsoft Cognitive Services được Microsoft hỗ trợ. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, iOS, iBeacon SDK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét