Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Capstone: iSuperMarket Bot (Chat bot hỗ trợ đi siêu thị thông minh)

Capstone: iSuperMarket Bot (Chat bot hỗ trợ đi siêu thị thông minh)

(Lê Minh Mẫn, Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Thành Phúc - Tháng 12/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng cần tìm kiếm các sản phẩm cần mua trong siêu thị mà không phải mất thời gian tìm kiếm hay hỏi nhân viên thông quan chat bot của facebook. Ứng dụng là ý tưởng nền tảng để có thể mở rộng đến khái niệm e-commerce trực tuyến trên các trang xã hội sử dụng các chatbot để hỗ... trợ trong quá trình giao dịch và đặt hàng. Ứng dụng sử dụng smart phone – thiết bị thường dùng hàng ngày kết hợp với các web services và các SDK do facebook đưa ra để hỗ trợ người dùng trong việc tìm ra các sản phẩm cần mua và đưa vào giỏ hàng. Bên cạnh đó, framework API.ai hỗ trợ hệ thống trong việc huấn luyện bot thông minh hơn trong việc hiểu được yêu cầu của người dùng để đáp ứng đúng những gì người sử dụng tìm kiếm. Hơn thế nữa, với các sản phẩm có trong giỏ hàng sẽ được hệ thống chuyển vào ứng dụng chạy nền trong smart phone để hỗ trợ người dùng tìm kiếm ra vị trí của sản phẩm khi họ đi ngang qua, cung cấp cho họ thêm về thông tin sản phẩm về khuyến mãi
 mà người sử dụng không cần cầm lên xem với các chữ nhỏ trên bao bì. Hệ thống còn hỗ trợ người dùng tìm kiếm trực tiếp qua hình ảnh sử dụng Google Vision để đưa sản phẩm vào trong giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm với cách giao tiếp không lệ thuộc vùng miền, cho phép người dùng tận dụng lại các giỏ hàng cho lần mua khác hay gợi ý sản phẩm cho người dùng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Huấn luyện bot để có thể giao tiếp như con người với người sử dụng thông quan messenger, Đưa sản phẩm vào trong giỏ hàng, nhóm lại theo khu vực và sắp xếp theo độ ưu tiên để gợi ý cho người sử dụng thứ tự đi, Hỗ trợ người dùng tìm thấy các sản phẩm thông qua việc phát hiện khu vực sử dụng iBeacon, Hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh thông qua Google Vision, Hỗ trợ người quản lý hệ thống trong việc ghi nhận quá trình người dùng qua log file đế từ đó xứ lý log và làm cho bot ngày càng tiếp cận với người dùng, Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về gợi ý, khuyến mại, phát hiện khu vực, …. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động và các thành phần SDK được cung cấp từ facebook và api.ai để training ngôn ngữ tự nhiên cho hệ thống, cách thực nhận dạng hình ảnh của Google Vision. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để cung cấp việc xác định vị trí của một khu vực với các món hàng trong siêu thị. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, facebook SDK, Google Vision


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét