Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Capstone Project: Place Suggesting Intelligent Bot (Chat bot gợi ý địa điểm thông minh)

Capstone Project: Place Suggesting Intelligent Bot (Chat bot gợi ý địa điểm thông minh)

(Huỳnh Thành Đạt, Trương Châu Minh Huy, Trần Văn Thành, Đào Công Thuận - Tháng 8/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên thực tế về việc người sử dụng cần tìm kiếm thông tin về vị trí ăn uống nổi tiếng và được ưa chuộng tại một vị trí bắt kỳ trong tâm trạng là nợi quen thuộc hay là nơi trước giờ họ chưa đến lần nào thông quan chat bot của facebook. Ứng dụng là ý tưởng nền tảng để có th...ể mở rộng đến khái niệm e-commerce trực tuyến trên các trang xã hội sử dụng các chatbot để hỗ trợ trong quá trình giao dịch và đặt hàng. Ứng dụng sử dụng smart phone – thiết bị thường dùng hàng ngày kết hợp với các web services và các SDK do facebook đưa ra để hỗ trợ người dùng trong việc gợi ý các vị trí của các món ăn mà họ tìm kiếm. Bên cạnh đó, framework API.ai hỗ trợ hệ thống trong việc huấn luyện bot thông minh hơn
trong việc tiếp thu ý kiến và quá trình sử dụng của người dùng để từ đó nhân viên hệ thống sẽ làm cho bọt có thể đáp ứng các yêu cầu theo xu hướng trao đổi của đại đa số người dùng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Huấn luyện bot để có thể giao tiếp như con người với người sử dụng thông qua messenger, Gợi ý cho người dùng vị trí của các món ăn mà họ mong muốn tìm kiếm, Hỗ trợ người quản lý hệ thống trong việc ghi nhận quá trình người dùng qua log file đế từ đó xứ lý log và làm cho bot ngày càng tiếp cận với người dùng, Bộ crawler để đem thông tin các món ăn từ trang foody.vn hay diadiemanuong.com, …, Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về cập nhật dữ liệu parsing về các món ăn, về cách training cho bot, đón nhận thông tin feedback và chuyển xử lý cho staff, gợi ý cho staff trong quá trình trainning, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động và các thành phần SDK được cung cấp từ facebook và api.ai để training ngôn ngữ tự nhiên cho hệ thống. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để cung cấp việc tìm kiếm và gợi ý món ăn cho người sử dụng theo xu thế hay từ vị trí họ đang đứng để tìm kiếm. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, facebook SDK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét