Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Capstone Project: iMuseum (Viện bảo tàng thông minh)

Capstone Project: . iMuseum (Viện bảo tàng thông minh)

(Nguyễn Tấn Phát, Trần Quang Tùng, Võ Thanh Hiếu, Phan Quốc Hùng - Tháng 8/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế kết hợp công nghệ với sự hỗ trợ của thiết bị mới iBeacon về việc quản lý các hiện vật trong viện bảo tàng và cung cấp thông tin cho người đến tham quan viện bảo tàng một cách thuận lợi nhất mà không cần người hướng dẫn, tham quan theo sở thích và lưu trữ thông tin của của hiện vật để tham ...khảo. Ứng dụng sử dụng smart phone – thiết bị thường dùng hàng ngày kết hợp với thiết bị công nghệ mới IBeacon với hỗ trợ của dịch vụ Cloud Computing và hệ thống cũng cung cấp các web services để hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm, quản lý các hiện vật khi chúng dịch chuyển và các đưa thông tin hiện vật đến người dùng từ văn bản đến diễn đạt bằng âm thanh.
Ứng dụng thực hiện các chức năng như Hỗ trợ viện bảo tàng quản lý các hiện vật cùng các thông tin có liên quan, Mapping các iBeacon đến các hiện vật để hỗ trợ quản lý hiện vật và việc tác động đến chúng, Cung cấp thông tin cho du khách trực tiếp khi sử dụng smartphone khi đi ngang các vật thể cùng với việc tìm kiếm vị trí các hiện vật có liên quan đến sự kiện đang được xem, Hỗ trợ lấy thông tin từ các hiện vật từ các viện bảo tàng khác thông qua bộ crawler, Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ người dùng tốt nhất về đồng bộ dữ liệu thông tin của hiện vật đến hệ thống cũng như đến bộ lưu trữ của các người dùng, các cảnh báo khi hiện vật bị di chuyển, Hỗ trợ du khách lưu thông tin yêu thích về các hiện vật, Hỗ trợ thiết bị quản lý các hiện vật để đảm bảo về an toàn trong quá trình trưng bày, Hỗ trợ thống kê các thông tin về hiện vật. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services kết hợp với điện thoại di động cùng iBeacon. Thiết kế hệ thống và áp dụng thuật toán để gợi ý việc đặt các hiện vật trong bảo tàng dựa trên các hiện vật hiện hữu. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Xây dựng việc quản lý thông tin của hiện vật với các cấp độ người xử lý thông tin, chuyên gia duyệt thông tin, người quản lý hệ thống, nhân viên của viện bảo tàng, khách tham quan viện bảo tàng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, iBeacon Cloud SDK


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét