Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Capstone Project: Cloud-based Backend as a Service for Building Mobile Applications (Dịch vụ đám mây hỗ trợ developer xây dựng mobile app)

Capstone Project: Cloud-based Backend as a Service for Building Mobile Applications (Dịch vụ đám mây hỗ trợ developer xây dựng mobile app)

(Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Lộc, Vũ Văn Quyết, Phạm Bảo Toàn - Tháng 8/2016)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa framework để hỗ trợ người lập trình trên các thiết bị di động iOS và Android có thể xây dựng ứng dụng mà không cần lo lắng về sự thay đổi của các thành phần backend nhằm tạo ra sự thuận tiện nhất trong xây dựng ứng dụng linh hoạt... và đa nền tảng. Ứng dụng sử Parser server của facebook làm nên tảng từ đó dựng lên các framework xây dựng ứng dụng cho iOS và android hỗ trợ cho người lập trình cùng với website để hỗ trợ
việc cấu hình và cung cấp backend thuật lợi nhất trong quá trình sử dụng. Ứng dụng thực hiện các chức năng như Website hộ trợ quản lý ứng dụng của người dùng, phần dữ liệu, cách thức truy cập, cách thức phát sinh code sử dụng trong các nền tảng khác nhau, truy vấn dữ liệu, …, 02 framework iOS và android với đầy đủ interface và tiện ích dành cho người lập trình, Hỗ trợ cơ chế linh hoạt cho quá trình thay đổi ở phần backend để nhằm hạn chế sửa code trên các ứng dụng, Hỗ trợ người lập trình có thể truy vấn dữ liệu phát sinh code, hỗ trợ cập nhật backend một cách linh hoạt nhất, … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, và cách thức xây dựng interface để có thế ứng dụng lập trình thực tế trên điện thoại di động. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, SOA, Android platform, iOS.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét