Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Video: Tạo UI sử dụng code trực tiếp trên Android

Tác giả: Phạm Công Thành

Mục đích:  Chúng ta tìm hiểu cách phát sinh một UI bằng code, không sử dụng layout XML như theo hướng dẫn trước đây hay cách làm thông thường. Mục tiêu cho việc chúng ta có thể customize tùy chọn UI trong một số trường hợp cần thiết.


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét