Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Capstone: Call-Center on Mobile for Clinics (Hệ thống nhận cuộc gọi tại phòng mạch tư nhân)

Nguyễn Thế Phương, Phan Thành Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Kiệt, Nguyễn Cao Duy - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc phát triển call-center trực tiếp trên một số điện thoại cụ thể của phòng mạch khám bệnh ngoài giờ nhằm để thay thế cho việc có một người phải ngồi túc trực điện thoại và ghi nhận cho việc đặt lịch khám bệnh nhằm lấy số thứ tự cho việc gặp bác sỹ vào giờ cụ thể. Ứng dụng hỗ trợ bệnh nhận gọi trực tiếp vào số cụ thể của phòng khám. Hệ thống tự động tiếp nhận cuộc gọi, phân tích ghi âm để chuyển trở thành lịch khám với số thứ tự và thông báo lại cho bệnh nhân cùng với việc ghi nhận danh sách khám bệnh cho phòng khám. Phòng khám có thể dùng danh sách khám bệnh khi bắt đầu thực hiện khám bệnh và hệ thống đã thực hiện liên kết với hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân đã khám từ trước đến giờ, nhập thông tin của lần khám, kết nối với các phác đồ điều trị trên ứng dụng web để hỗ trợ các phòng khám trong công việc khám chữa bệnh. 
Hệ thống hỗ trợ việc xử lý việc bệnh nhân có nhiều số điện thoại khác nhau cùng với một số điện thoại đặt cho người bệnh nhân khác nhau với mục đích liên kết được các hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân cụ thể. Đây là một hệ thống phát triển nhằm cung cấp services cho các phòng khám tư nhân có thể ghi nhận lịch hẹn cho bệnh nhân và kết nối với hồ sơ của bệnh nhân trong từng phòng khám để hỗ trợ phòng khám tốt nhất trong việc lưu trữ thông tin của bệnh nhân khi họ đặt lịch khám. Hệ thống cũng làm giảm bớt việc phòng khám phải mướn nhân viên túc trực điện thoại hay phải thuê bao một hệ thống call-center với giá thành cao nhưng không liên kết được hệ thống thông tin khám bệnh của bệnh nhân tại phòng khám. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đối với phòng khám: Cho phép cập nhật thông tin giờ bắt đầu và kết thúc khám, Cho phép xuất danh sách khám bệnh có liên kết với hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, Cho phép liên kết, merge thông tin của bệnh nhân, số điện thoại, chặn bệnh nhân quấy rối trong việc đặt lịch khám, Cho phép liên kết phát đồ điều trị, truy vấn các thông tin về bệnh án của bệnh nhân, Cho phép điều chỉnh, thông báo giờ khám, thông báo giờ khám trễ, ….; Đối với người bệnh: Cho phép đặt lịch khám bệnh bằng cách gọi điện thoại trực tiếp hay sử dụng sms và biết được thời gian khám cụ thể hay phòng khám có làm việc hay không; Đối với hệ thống: Xử lý ghi nhận cuộc gọi, phân tích chuyển đổi trở thành lịch khám, chuyển đổi thông tin đặt lịch trở thành voice hay sms để chuyển đến khách hàng; Thực hiện việc cung cấp các services để liên kết với bệnh án của bệnh nhân theo từng phòng khám cụ thể và hỗ trợ cập nhật thông tin của bệnh nhân; Hỗ trợ phòng khám trong việc ngăn chặn việc quấy rối khi đặt lịch; Hỗ trợ thông báo việc thời gian khám bệnh thay đổi đến bệnh nhân khi giờ khám của các bệnh nhân đặt lịch thay đổi bởi nguyên nhân từ phòng khám. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Twillio, … kết hợp với điện thoại di động. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, Android cho lập trình Mobile, các service được cung cấp từ Google API như Speech to Text, FPT Open API, Firebase

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét