Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Video: Sử dụng tab Fragment trong Android

Tác giả: Phạm Công Thành

Mục đích:  Sau 6 bài vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với việc xử lý chia giao diện thành các tab khác nhau thông qua việc sử dụng tab fragment.


Tổng quát
Trong trường hợp, việc trình bày quá nhiều thông tin trên một trang giao diện không đủ không gian để người dùng nhìn thấy hay thông tin được phân loại thành từng nhóm riêng biệt để tiện theo dõi, chúng ta thực hiện viện phân loại thành các tab trên màn hình.

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét