Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

Capstone: Convenient way for delivery application (Ứng dụng giao hàng tiện đường)

 Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Lê Nguyên Hưng, Lê Tiến Đạt

Tháng 4/2023


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty CTCP Bias Analytics với mục cung cấp một ứng dụng phục vụ chuyển hàng giúp cho những người không thuận lợi trong việc lâu lâu mới lấy đồ một lần cùng với việc hỗ trợ các thành phần thu nhập thấp kiếm thêm chi phí như sinh viên, nhân viên văn phòng, người làm part-time có đi ngang qua nơi lấy hàng giúp. Phạm vi của dự án này được thực hiện với mục đích hỗ trợ cộng đồng giúp đỡ nhau khi thuận tiện. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là người nhờ lấy hàng giúp – người có gói hàng cần lấy nhưng không tiện đường trong công việc để lấy cùng với lại hàng cần lấy lâu lâu mới có một lần, người lấy hàng giúp – người có cung đường di chuyển qua nơi người lấy hàng giúp cần và đem giao đến nơi cần giao mà không quá xa cung đường họ thường hay đi làm, và hệ thống để làm trung gian kết nối hai người này cùng đảm bảo ghi nhận việc giao dịch giữa hai bên để hai bên biết công việc và tiến độ của việc thực hiện .  Qui trình chính yếu của hệ thống được xây dựng dựa trên việc người nhờ lấy hàng giúp sẽ post thông tin lên hệ thống để xác định điểm lấy hàng và nơi giao hàng với một số thông tin phù hợp. Các nội dung được đăng tải, người nhân viên hệ thống sẽ duyệt thông tin. Qua các thông tin này, hệ thống sẽ thực hiện rà soát danh sách những người lấy hàng giúp đang sẵn sàng thực hiện công việc và đường đi của họ có đi qua gần các điểm giao hàng và lấy hàng.

Bên cạnh đó, hệ thống chỉ gợi ý việc lấy hàng giúp đến họ khi và chỉ khi số tiền trong ví của họ tương đương với số tiền của gói hàng cần giao. Hệ thống sẽ chuyển thông tin đến người lấy hàng giúp và họ sẽ xác nhận có đồng ý lấy hàng giúp hay không. Khi xác nhận thành công, người lấy hàng giúp sẽ đến nơi lấy hàng và sử dụng các thông tin xác thực để lấy hàng từ người giao (người giao này sẽ được người nhờ lấy hàng giúp cho một số thông tin xác thực người lấy hàng) và thực hiện qui trình giao hàng. Quá trình giao hàng sẽ được tracking lộ trình và hệ thống sẽ thông báo cho người nhờ lấy hàng giúp biết. Khi món hàng được giao thành công đến người nhờ lấy hàng giúp, người nhờ lấy hàng giúp sẽ được ghi nhận thông tin về tình trạng cần xử lý sau một khoảng thời gian qui định.

    Hơn thế nữa, hệ thống cũng hỗ trợ cơ chế rà soát để matching giữa các gói hàng nhờ lấy giúp với các cung đường của người lấy hàng để đảm bảo các tiêu chí tương thích về lộ trình cũng như số lượng gói hàng cần lấy giúp cho một người lấy hàng giúp

   Hệ thống hỗ trợ người nhân viên hệ thống quản lý được thông tin các giao dịch, các số liệu thống kê liên quan đến các giao dịch

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ người nhờ lấy hàng giúp

-        Đăng gói hàng

-        Tracking gói hàng từ lúc đăng đến lúc hoàn thành

-        Thực hiện các bước trong quá trình nhận hàng, gửi xác thực đến người giao hàng, feeback, …

+ Ứng dụng mobile hỗ trợ người lấy hàng giúp

-        Cập nhật lộ trình di chuyển

-        Nhận gói hàng

-        Thực hiện các bước trong qui trình lấy và giao nhận hàng

 + Ứng dụng web của nhân viên:

-        Thực hiện việc approve gói hàng

-        Theo dõi các giao dịch

-        Quản lý các chỉ số thống kê

 + Ứng dụng web của người quản trị quản lý user và cấu hình của hệ thống

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình và schedule của qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét