Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

Capstone: Hospital Appointment Booking System (Hệ thống quản lý đặt lịch và khám bệnh cho bệnh viện)

 Trần Minh Quân, Hoàng Phước Thành, Nguyễn Phạm Minh Quân, Lê Nguyễn Hữu Quốc

Tháng 4/2023


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty CTCP Phát triển giải pháp doanh nghiệp REVA với mục tiêu thay thế hệ thống hiện tại của bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố HCM với hệ thống hiện tại để có khả năng tự chủ trong việc quản lý khám chữa bệnh. Phạm vi của dự án này được thực hiện việc quản lý việc đặt lịch cho khám chữa bệnh đối với trẻ con. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là cha mẹ của các trẻ bởi vì các trẻ còn quá nhó không thể tự đặt được việc khám chưa bệnh và trưa chưa có khả năng kiểm soát hành vi khi sử dụng smart phone cùng với khai báo các triệu chứng lâm sàng hỗ trợ cho bác sỹ chẩn đoán. Bên cạnh cha mẹ của trẻ, hệ thống cũng cung cấp phương tiện để người nhân viên bệnh viện hỗ trợ người bệnh trong việc đặt khám chữa bệnh cùng với thanh toaán các nội dung liên quan đến thăm khám và xét nghiệm. Hệ thống cũng hỗ trợ người điều dưỡng và bác sỹ (medical staff) trong việc chẩn đoán và đưa ra các chỉ định tương ứng cho người bệnh. Ngoài ra, người thực hiện xét nghiệm được hỗ trợ để xác nhận qui trình trong việc xét nghiệm và đưa kết quả xét nghiệm vào trong hệ thống để hỗ trợ bác sỹ trong việc  chẩn đoán.

Qui trình chính yếu của hệ thống được xây dựng dựa trên việc lịch làm việc của bác sỹ sẽ được đưa trực tiếp vào trong hệ thống mà không cần có cơ chế quản lý vì đây là nội dung tham chiếu giúp người bệnh có thể đặt được lịch khám. Người sử dụng đặt lịch khám cho các người bệnh và thực hiện thanh toán. Đến ngày khám bệnh, người sử dụng cùng người bệnh đến bệnh viện, thực hiện việc check in để có được số thứ tự cùng thời gian dự tính khám tại phòng khám. Nội dung thông tin tới lượt khám của bệnh nhân sẽ được hiển thị tại màn hình chờ trước phòng khám. Bác sỹ hoặc điều dưỡng sử dụng ứng dụng cho phép bệnh nhân vào để chẩn đoán bệnh.

Việc chẩn đoán có thể cần phải xét nghiệm, bác sỹ sẽ thực hiện chỉ định cho bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm.  

-        Bệnh nhân sẽ thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm và thực hiện check in lấy số cho việc xét nghiệm

-        Bệnh nhân đến phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm, nhân viên phòng xét nghiệm sẽ cập nhật thông tin về việc thực hiện

-        Nhân viên phòng xét nghiệm cập nhật thông tin kết quả xét nghiệm vào hệ thống

-        Bệnh nhận được thông báo trên ứng dụng và thực hiện check in lấy số trở lại phòng khám của bác sỹ để bác sỹ thực hiện chẩn đoán

Việc chẩn đoán không cần xét nghiệm, bác sỹ có thể ra đơn thuốc hay kết quả khám cho bệnh nhân. Ngoài ra, nếu bệnh nhân cần phải tái khám, bác sỹ sẽ thiết lập thời gian tái khám cho bệnh nhân/ hay thiết lập các mục liên quan đến xét nghiệm trước khi tái khám/ hay chuyển bệnh nhân đến khoa khác để điều trị.

-        Đến gần ngày tái khám nếu có, hệ thống sẽ gợi ý cho bệnh nhân để thực hiện đặt lịch dựa trên lịch bác sỹ đã hẹn

Bệnh nhân có thể truy cập các health care record của họ trực tiếp trên ứng dụng cùng với các hóa đơn họ đã thanh toán.

    Hơn thế nữa, hệ thống cũng hỗ trợ việc đặt lịch trực tiếp trong ngày đối với bệnh nhân không sử dụng ứng dụng hay không thanh toán online bằng ứng dụng của người nhân viên bệnh viện. Với cơ chế này, người bệnh có thể không truy cập được health care record của họ thông qua ứng dụng. Cũng với tình huống này, hệ thống phải phát sinh một số giấy tờ hỗ trợ khám chữa bệnh như phiếu chỉ định, phiếu check in, đơn thuốc ….

   Hệ thống hỗ trợ người quản lý thấy được các thông tin liên quan đến số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh, tình trạng đang diễn tiến của quá trình khám chữa bệnh, …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ người sử dụng trong việc

-        Đặt lịch, check in

-        Truy xuất được health care record, hóa đơn thanh toán

-        Kiểm soát qui trình diễn tiến trong khám chữa bệnh

+ Ứng dụng web của người nhân viên bệnh viện trong hỗ trợ tìm kiếm, đặt lịch trong ngày và thanh toán

 + Ứng dụng web của người medical staff trong việc chuẩn đoán, ra chỉ định, thực hiện việc thăm khám.

 + Ứng dụng web hỗ trợ hệ thống TV hiển thị thông tin việc đến lượt khám trước mỗi phòng khám

 + Ứng dụng web hỗ trợ người quản lý trong việc giám sát tình hình và có thông tin về việc khám chữa bệnh

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình và schedule của qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét