Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023

Capstone: Application to manage registration of blood participation (Ứng dụng quản lí đăng kí tham gia hiến máu)

 Nguyễn Thị Hoàng Dung, Phan Đình Thiên Ân, Đoàn Phạm Bích Hợp, Nguyễn Xuân Tiến, Trần Hải Nam

Tháng 04/2023


- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ quận đoàn quận 1 với mục tiêu hỗ trợ đơn vị thiện nguyện là Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc hỗ trợ kêu gọi hiến máu từ những người thiện nguyện (volunteer) kết hợp với việc tham gia các phong trào thiện nguyện (event) với định hướng cứu người để chuyển giao đến các bệnh viện. Phạm vi của dự án này được thực hiện hỗ trợ cho người thiện nguyện có thể quản lý được lịch sử hiến máu của họ cùng với tham gia các sự kiện hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, dự án cũng là cầu nối để kết nối những người thiện nguyện hiến máu đối với các bệnh viện đồng thời là phương tiện để hỗ trợ lấy máu một cách thuận lợi nhất với người thiện nguyện trong một khu vực nhất định. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này chính là người thiện nguyện mong muốn tham gia vào việc cứu người, quản lý thông tin của việc hiến máu của họ và có các thông tin cần thiết cho việc hiến máu với mục đích nhân đạo. Hơn thế nữa, với Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện chợ Rẫy, một đơn vị thiện nguyện muốn chuyển tải thông tin về việc tốt đẹp nhanh nhất đến người thiện nguyện, đồng thời một kết nối người thiện nguyện với các sự kiện để đem lại lợi ích cho cộng đồng cùng với các tình huống cấp bách trong việc cần máu cứu người. Qui trình chính yếu của hệ thống được xây dựng dựa trên việc tiếp nhận hiện máu của các tình nguyện viên dựa trên 02 hình thức lưu động và cố định.

Với hình thức cố định, hình thức này có thể kết hợp với một số kiện và diễn ra ở các nơi như bệnh viện, trạm xá. Qua hình thức này, có thông tin về hiến máu có sẵn trên hệ thống với các ngày cụ thể. Qua đó, các tình nguyện viên có thể đăng ký tham dự.

Quá trình tham gia hiến máu được thực hiện theo trình tự các bước sau:  

-        Người tình nguyện viên thực hiện đăng ký tham gia

-        Trước ngày tham gia, họ được thông báo nhắc về các sự kiện đã đăng ký

-        Tình nguyện viên thực hiện khai báo về sức khỏe từ 24h đến khi bắt đầu lấy máu

-        Nhân viên lấy máu thực hiện kiểm tra sức khỏe và xác nhận đầy đủ tiêu chuẩn để lấy máu

-        Người tình nguyện viên được hiến máu và ghi nhận

-        Người nhân viên hệ thống sẽ cập nhật nhóm máu sau khi máu xét nghiệm có kết quả cần cập nhật

Đối với hình thức lấy máu lưu động, các tình nguyện viên đăng ký thời gian mong muốn lấy máu và khu vực họ mong muốn hiến máu. Hệ thống sẽ gợi ý cho nhân viên hệ thống để từ đó tạo ra các sư kiện hiến máu lưu động khi đủ tiêu chí về khu vực, số lượng, … Sự kiện được xác định ngày xảy ra và gửi thông tin đến tình nguyện viên. Qui trình lấy máu diễn ra tương tự sự kiện cố định.

Đối với các tình nguyện viên trước kia chưa sử dụng ứng dụng, họ mong muốn quản lý các lịch sử hiến máu trước đó, họ có thể scan hay nhập kết quả hiến máu từ các thẻ hiến máu vào hệ thống để được xác nhận và chuyển đổi thành lịch sử để họ có thể truy cập trên ứng dụng.

    Để hỗ trợ Hội chữ thập đỏ - Bệnh viện chợ Rẫy, hệ thống hỗ trợ thống kê các số liệu của thành phố về các chỉ số thống kê về hiến máu, quản lý sự kiện hiến máu diễn ra, đưa các thông tin về hoạt động của bệnh viện trong việc lấy máu thông qua việc import trực tiếp vào trong hệ thống.

   Hệ thống hỗ trợ  các nhân viên lấy máu trong việc định hướng lộ trình trong việc lấy máu lưu động

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ người thiện nguyện trong việc

-        Đăng ký tham gia hiến máu, tham gia sự kiện

-        Truy xuất được lịch sử hiến máu

-        Nhận thông tin về các sự kiện

-        Cập nhật các thông tin lịch sử hiến máu

+ Ứng dụng mobile của nhân viên lấy máu trong việc

-        Xác nhận, kiểm tra trong quá trình lấy máu

-        Hướng dẫn lộ trình trong việc thu thập máu

 + Ứng dụng web của moderator để

-        Duyệt thông tin lịch sử hiến máu.

+ Ứng dụng web của nhân viên hệ thống

-        Cập nhật thông tin về nhóm máu của người người hiến máu

+ Ứng dụng web của người quản lý để

-         Quản lý các sự kiện

-        Lên lịch của các sự kiện hiến máu lưu động

+ Ứng dụng web của người quản trị

-        Đưa thông tin hiến máu của các bệnh viện

-        Quản lý cấu hình

-        Quản lý các chỉ tiêu thống kê về hiến máu theo yêu cầu

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình và schedule của qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét