Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

Capstone: Duc Hanh Dental Clinic (Phòng khám Nha Khoa Đức Hạnh)

 Nguyễn Tiến Sơn, Trần Nguyên Khôi, Lại Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Xuân Khánh Hòa

Tháng 12/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ phòng khám nha khoa Đức Hạnh với mục tiêu phát triển phần mềm để tin học hóa mọi hoạt động về khám chữa bệnh tại phòng khám. Phạm vi của dự án này được thực hiện theo yêu cầu của chủ phòng khám là tập trung vào chính xác qui trình khám và chữa răng giữa bệnh nhân và các nha sĩ trong phòng khám cùng với việc nắm tình hình diễn tiến của việc khám chữa, chăm sóc răng. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là bệnh nhân (user) – người đăng ký và sử dụng account để thực hiện đăng ký khám các bệnh liên quan về răng, điều dưỡng  – người hỗ trợ bác sỹ trong việc đưa các thông tin liên quan về điều trị - chỉ định - …, các nhân viên (staff) – người hỗ trợ đặt lịch khám với user không có sử dụng ứng dụng và hỗ trợ thanh toán các chi phí điều trị cùng với việc check-in khi người đăng ký tới, người chủ (owner) và người quản trị (administrator). Các tính năng cơ bản của hệ thống cho người bệnh nhân có thể sử dụng ứng dụng điện thoại để đặt lịch khám hay người nhân viên sẽ thực hiện đặt lịch khám tùy thuộc vào số nha sĩ tương ứng với các giờ trống của nha sĩ.

Nội dung của việc đặt khám bao gồm là tùy chọn bác sỹ, thời gian và các triệu chứng cơ bản khi họ muốn đến khám. Khi đến thời gian đặt lịch khám, người đăng ký sẽ yêu cầu nhân viên check-in. Các bệnh nhân được check-in sẽ thấy thông tin của họ trên màn hình chờ ở phòng khám để họ có thể biết lượt của họ, phòng khám nào và nha sỹ nào. Điều dưỡng sẽ thực hiện xác nhận bệnh nhân vào phòng khám – thông tin này cũng sẽ được hiển thị trên màn hình chờ. Tùy theo chẩn đoán của nha sĩ, điều dưỡng sẽ nhập các thông tin về chỉ định điều trị cho bệnh nhân. Với các điều trị chỉ định có phí dịch vụ, bệnh nhân sẽ thực hiện thanh toán tại quầy của nhân viên. Khi thanh toán xong, bệnh nhân sẽ chờ đến lượt để nha sĩ điều trị. Kết quả điều trị sẽ được điều dưỡng đưa thông tin vào hồ sơ bệnh án (dental care record) của bệnh nhân bao gồm các chỉ định uống thuốc, nội dung còn thực hiện và ngày tái khám nếu có.

    Hơn thế nữa, hệ thống cung cấp cho người chủ phòng khám có được thông tin của hoạt động điều trị của phòng khám cùng với các thống kê báo cáo. Người bệnh nhân có thể xem các hồ sơ bệnh án của họ, các lịch sử thanh toán, lịch sử đặt lịch cùng với việc nhận thông tin nhắc nhở về điều trị. Bên cạnh đó, người điều dưỡng sẽ có các công cụ hỗ trợ trong việc chọn lựa các dịch vụ, tra cứu thuốc theo yêu cầu chỉ định của nha sĩ để thiết lập thông tin nhanh chóng đến bệnh nhân. Người nhân viên có khả năng kiểm tra thông tin bệnh nhân, hỗ trợ các bệnh nhân đặt lịch khám trực tiếp tại phòng khám, hỗ trợ thanh toán và check-in khi bệnh nhận đến.

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch và xem các thông tin về bệnh án, về lịch sử đặt lịch, khám chữa bệnh.

 + Ứng dụng web hỗ trợ điều dưỡng thực hiện các chỉ định điều trị của nha sĩ đối với bệnh nhân, xác định bệnh nhân vào khám, tra cứu thông tin điều trị.

 + Ứng dụng web cho phép nhân viên thực hiện các hoạt động hỗ trợ của bệnh nhân từ đặt lịch, thanh toán, check-in, tìm kiếm, …..

 + Ứng dụng web hỗ trợ người chủ nắm bắt hoạt động của của phòng khám

 + Ứng dụng web hỗ trợ người quản trị quản lý cấu hình và người dùng của hệ thống

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình và schedule của qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng hoạt động theo đúng qui trình hoạt động cơ bản tại phòng khám hiện tại

Chi tiết xem tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét