Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Capstone: Location-aware inside Building (Định hướng trong một tòa nhà)


Trần Nho Hiếu, Nguyễn Nhựt Quang, Nguyễn Tuấn Huy, Hồ Cao Minh Huấn

Tháng 05/2018

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm đường đi trong tòa nhà thông qua GPS của chính thiết bị của họ đang sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ hỗ trợ quản lý thông tin thiết bị của họ để từ đó ghi nhận toàn bộ tọa độ GPS của họ khi họ di chuyển để thực hiện ứng dụng tìm kiếm lại đồ vật nếu như đồ vật đó bị thất lạc. Dưới sự hỗ trợ của Google API trong việc cung cấp GPS trong một tòa nhà thông qua Internet. Hệ thống thực hiện mô tả lại bảng đồ của một cao ốc cụ thể và thực hiện ghi nhận tọa độ GPS và chuyển đổi lên bảng đồ trên thiết bị để thể hiện vị trí hiện hành và định hướng đường đi trong một tòa nhà cùng với việc tìm kiếm vật thể. 
Hệ thống được xây dựng với việc xử lý ở server và cung cấp API cho thiết bị của người dùng khi định vị. Việc vẽ và mapping bản đồ được thực hiện ngay tại thiết bị của người sử dụng để tăng tốc độ xử lý. Ứng dụng thực hiện các chức năng như sau: Thực hiện load bản đồ tùy theo vị trí của người dùng trong tòa nhà và xác định vị trí cụ thể của người đang đứng; Hướng dẫn hay định hướng người đi trong tòa nhà; Ghi nhận thông tin và hỗ trợ xác định đường đi của thiết bị trên ứng dụng web; Quản lý các thiết bị trong hệ thống và đưa bảng đồ vào trong hệ thống; Đưa bảng đồ của các tầng của tòa nhà vào trong hệ thống; Quản lý license cho việc sử dụng của người dùng; … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Google API, A-GPS và GPS, … kết hợp với điện thoại di động. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, REST, Android Platform, JavaEE, Google API Services;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét