Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Capstone: Crowd Monitoring of Expo (Phân tích xu hướng người dùng tại hội chợ triển lãm)

Capstone: Crowd Monitoring of Expo (Phân tích xu hướng người dùng tại hội chợ triển lãm) 

Võ Công Danh, Ngô Quang Tuấn Anh, Đoàn Vũ Tùng Lâm - Tháng 12/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên mong muốn đề xuất cho người tổ chức triển lãm cách bày trí các gian hang để thống kế được số liệu người tham gia từ đó xác định xu hướng và định hướng trong tương lai. Ngoài ra, ứng dụng góp phần kích thích người tham gia có thể biết được sự kiện đang diễn ra và có nhiều người tham gia để tham dự và thu thập thông tin họ cần. Ứng dụng cũng là cách để thống kê số liệu và tạo tập dữ liệu để đánh giá và sử dụng lại. Ứng dụng cung cấp tính năng lưu trữ thông tin của triển lãm nhằm
tiết kiệm và tránh lãng phí các tờ giấy brochure cùng với việc người tham quan đi tham dự cho có và không có các ấn tượng gì về cửa hang họ tham quan hay khi họ cần sử dụng dịch vụ trong triển lãm mà học đã đi qua thì họ không có thông tin để tra cứu. Một số chức năng về quản lý người dung, người tổ chức sử kiện, nhân viên cung cấp hệ thống đươc xây dựng trên ứng dụng web; Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, JavaScript, … kết hợp với điện thoại di động trên cả hai nền tảng iOS và Android; Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét