Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Capstone: Students' Training Process Management (Quản lý quá trình đào tạo của sinh viên)

Students' Training Process Management (Quản lý quá trình đào tạo của sinh viên) 

Chou Tùng Đạt, Nguyễn Hoàng Hiệp, Tô Chí Cường, Phan Hữu Thiện - Tháng 12/2017


                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên qui trình thực tế của quản lý đào tạo tại trường Đại Học. Với hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế dưới dạng khung kết hợp với thực hiện công việc trực tiếp theo yêu cầu của người dung theo từng công việc một. Việc tổ chức dữ liệu dự trên khung đào tạo và xây dựng cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu để có thể truy vết thông tin của các sinh viên từ lúc vào trường đến khi rời trường. Ứng dụng cung cấp các tính năng để hỗ trợ tư vấn cho sinh viên trong việc học cụ thể là sinh viên nên học các môn học nào trong học kỳ tiếp theo dựa trên thông tin hiện hữu của họ cùng với kế hoạch học tập của họ theo khung chương trình.
Ngoài ra, ứng dụng cho phép các nhân viên đào tạo thực hiện các báo biểu thống kê tình hình học tập và đào tạo của sinh viên theo từng giai đoạn, cụ thể là bắt đầu học kỳ, kết thúc học kỳ và các xét duyệt từng giai đoạn cho các sinh viên. Ứng dụng còn đưa ra tính năng xếp lớp học trong kỳ tiếp theo theo nhóm môn và đảm bảo sinh viên không trùng về thời gian xếp lớp. Ứng dụng hỗ trợ nhân viên đào tạo có thể truy vấn thông tin sinh viên từ lịch sử đến tương lai của sinh viên. Tính khó khan nhất của ứng dụng là viêc chuyển đổi dữ liệu không có tính thống nhất từ hệ thống hiện hành sang hệ thống mới và tổ chức theo cấu trúc đảm bảo tính khai thác ổn định và đảm bảo đúng đầy đủ qui trình; Tất cả chức năng được xây dựng nên tảng web sử dụng JavaEE; Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét