Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Capstone: Football Field Reservation System (Hệ thống đặt chỗ đá bóng)

Football Field Reservation System (Hệ thống đặt chỗ đá bóng) 

Mai Minh Quý, Trương Hữu Thành, Phan Minh Huấn, Phạm Trung Hiếu - Tháng 12/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu hiện tại về việc tìm kiếm các sân bóng đá mini để giải trí khi có thời gian rãnh và thực hiện giao lưu trên tinh thần thể thao với các đối thủ có cùng sở thích về môn thể thao này. Hệ thống cho phép tìm sân bóng rãnh gẩn nhà, đặt sân và thanh toán trực tiếp, thông báo khi gần đến giờ tham gia. Ngoài ra, hệ thống cung cấp cơ chế tìm kiếm đối thủ để có thể tham gia giao lưu dựa trên hệ thống tính điểm giữa người chơi. Điểm tính toán dựa trên người chơi ghi nhận, giữa các đối thủ và chủ sân để ước lượng đối thủ cần thiết kết hợp với khoảng cách về vị trí để gợi ý cho người dung.
Hệ thống đảm bảo tính chính xác cho người dung và thuận lợi cho người dung khi tìm kiếm và đặt sân. Hệ thống cũng là một cung cụ giúp chủ sân tìm kiếm được nhiều khách hàng hơn và tận dụng được các thời gian thấp điểm trong công việc kinh doanh của họ. Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ hệ thống về việc ghi nhận log file, notify cho người dùng trong các xử lý; Một số chức năng về quản lý người dùng, các chức năng của chủ sân đươc xử lý trên ứng dụng web; Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, ReAct JS, … kết hợp với điện thoại di động nền tảng Android; Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét