Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Tuyển tập Video Clip với Alice có xử lý biến cố - Event

Giới thiệu các video_clip của các chương trình do sinh viên thực hiện sau khi hoàn tất môn học về Alice. Các nội dung thể hiện các kỹ năng kết hợp với lập trình có xử lý Event

Xem chi tiết các link bên dưới

- Game Mario (Tập hình chuyển động kết hợp biến cố): Mario
- Sơn Tinh Thủy Tinh tân thời (Xử lý biến cố tác động, nhảy hiphop, ...): Tân Sơn Tinh, Thủy Tinh

- Luyện Võ (kỹ xảo game - phần cuối chưa hoàn thiện): Tuyệt kỹ đấu võ
- Flappy Bird (Event, hình lặp và tính điểm): Game FlappyBird
- Game nhảy nhót (Event về phím và tính điểm): Game Đấu Rồng
- Game Kinh Di (Cách thức di chuyển kết hợp event trên nền): Game chưa biết đặt tên
- Áp dụng công thức vật lý (Ứng dụng vật lý khi sử dụng Alice): FlappyBird Vật lý
- Mario y như game trên máy (Ứng dụng các skill kết hợp phím): Game Mario 2
- Ninja (Biến cố kết hợp cách di chuyển trên nền hình và 02 chiều): Ninja


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét