Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Tuyển tập các video_clip của chương trình Alice sau khi hiểu qua các khái niệm và xử lý objects

Giới thiệu các video_clip của các chương trình do sinh viên thực hiện sau khi hoàn tất kiến thức cơ bản về Alice (hoàn tất xong 5 - 6 buổi học)

Xem chi tiết các link bên dưới- Chuyện 5 cú đấm: kết hợp lồng tiếng với xử lý viên đạn: Năm cú đây Link
- Hậu nghệ bắn mặt trời: kết hợp di chuyển uyển chuyển và xử lý bắn tên song song có lồng tiếng: Hâu Nghệ bắn mặt trời
- Sơn Tinh, Thủy Tinh tân thời: thể hiện di chuyển cảnh, xử lý việc biến hình, dấu hình: Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Siêu Nhân Gao: cơ chế dấu hình, phóng to và ghép nhân vật: Siêu Nhân GAO (bị lỗi khúc kết)
- Hiệu ứng kỹ xảo: xử lý chuyển động của các nhân vật: Đấu Kungfu
- VietNam Got Talent: Xử lý phông nền và chuyển động: Vietnam Got Talent
- Quang cảnh: Xử lý hiệu ứng và sự chuyển động Xử lý hiệu ứng và chuyển động
- Titanic hiện đại: Xử lý kỹ xảo lẫn tình huống, sự sáng tạo: Titanic hiện đại
- Thần Zeus nổi giận: Kỹ xảo và chuyển cảnh liên tục: Zeus nổi giận
- Đấu Pokemon: Đưa hình ảnh từ bên ngoài vào: Pokemon


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét