Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Capstone: Automation Toll Booth System (Hệ thống thu phí tự động)

Automation Tollbooth System (Hệ thống thu phí tự động) 

Lê Vương Quốc Huy, Nguyễn Chí Hiếu, Phạm Báo Tín, Đỗ Việt Sơn - Tháng 12/2017

                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên việc ứng dụng beacon kết hợp camera để xử lý việcthu phí một cách thuận lợi nhất cho người dung. Hệ thống đảm bảo việc thu phí có thể diễn ra khi xe đang chạy, thu phí tại chỗ hay thu phí ngay trên điện thoại khi xe đã về nhà. Hệ thống sử dụng camera để nhận dạng bảng số kết hợp với beacon để đảm bảo hạn chế việc sai sót khi thông báo thu phí cho một xe di chuyển qua trạm thu phí.
Một số chức năng về quản lý người dùng, nhân viên của hệ thống đươc xử lý trên ứng dụng web; Ứng dụng thu phí trực tiếp sử dụng ứng dụng desktop và có cơ chế đồng bộ về phía server khi xảy ra mất tín hiệu internet. Ứng dụng xây dựng qui trình để đảm bảo viêc thu phí là thành công và có khả năng truy vết và nhận phản hồi từ các tài xế để làm tang tính tối ưu cho hệ thống. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Beacon SDK … kết hợp với điện thoại di động nền tảng Android; Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét