Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2024

Capstone: Magic Land System(Hệ thống Học Liệu STEM)

 Nguyễn Như Bích Ngân, Lê Quản Thành, Trần Lê Bảo Ngọc, Ngô Gia Thưởng

Tháng 06/2024

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mục tiêu tạo ra một hệ thống phục vụ một trung tâm đào tạo cho trẻ con từ 4 đến 10 tuổi về kỹ thuật trong định hướng STEM. Ứng dụng cho phép trung tâm đưa vào các chương trình học (syllabus) tương ứng với nội dung đào tạo về kỹ thuật cho trẻ theo một định dạng (nội dung đã được xây dựng và kiểm duyệt trong hệ thống khác). Trung tâm thực hiện mở các lớp học theo các chương trình học. Chương trình học sẽ được cung cấp cho các phụ huynh để phụ huynh đăng ký cho con của họ dựa trên độ tuổi và các điều kiện ràng buộc của khóa học. Khi đến ngày đi học, học viên sẽ được giáo viên điểm danh và ghi nhận đánh giá về việc học tập. Học viên thực hiện bài tập tại lớp, tại nhà theo đúng qui định của chương trình học. Kết thúc khóa học, học viên có thể xem được kết quả học tập và hệ thống sẽ gợi ý các khóa học tiếp theo cho học viên.

Qui trình chính yếu của hệ thống được yêu cầu dựa trên đặc tả công ty đặt hàng kết hợp cùng với nội dung tư vấn thiết kế của nhóm phát thực hiện dự án theo định hướng như sau

-        Nhân viên chuyên trách thực hiện import các syllabus vào trong hệ thống

-        Nhân viên chuyên trách thực hiện tạo ra khóa học cùng với các tài nguyên và học liệu cần thiết cho khóa học đó

-        Nhân viên chuyên trách thực hiện tạo ra các lớp học theo TKB được xác định

-        Phụ huynh có thể tìm kiếm thông tin trên hệ thống thông qua ứng dụng hay hệ thống có thể gợi ý khóa học cho phụ huynh dựa trên lịch sử học tập của các con đã đăng ký.

-        Phụ huynh có thể đăng ký lớp học cho con (bé phải đã được đăng ký trong hệ thống) hay quan tâm đến khóa học (hệ thống sẽ gợi ý khi có các lớp học phù hợp)

-        Các khóa học đòi hỏi phải được thanh toán sử dụng ví và ghi nhận việc thanh toán

-        Đúng TKB triển khai, giáo viên thực hiện điểm danh cho các con trên lớp học

-        Các con có thể sử dụng ứng dụng riêng biệt dựa trên account phát sinh khi phụ huynh đăng ký trên các ứng dụng (dưới sự hỗ trợ của phụ huynh) để làm bài tập ôn tập hay bài tập làm thêm ở nhà.

-        Giáo viên sẽ xem xét và đánh giá các bài tập làm ở nhà

-        Các bài tập offline thực hiện tại lớp, giáo viên hay giáo vụ sẽ nhập điểm vào trong hệ thống và giáo viên sẽ nhận xét đánh giá

-        Khi khóa học kết thúc, phụ huynh sẽ xem được kết quả học tập của con (nội dung này cũng có thể xem được điểm cùng nhận xét trong quá trình)

-        Hệ thống hỗ trợ gợi ý các khóa học tiếp theo cho phụ huynh tương ứng với lịch sử học tập của các con.

-        Hệ thống sẽ hỗ trợ trung tâm trong việc theo dõi giám sát các chương trình học, khóa học và lớp học.

-        Trong quá trình triển khai lớp học, phụ huynh có thể báo vắng cho các con

-        Nhân viên chuyên trách sẽ thực hiện chuyển thời gian học tương ứng với TKB của lớp tương ứng với nội dung của bé vắng phù hợp với ý kiến của phụ huynh

-        Hệ thống ghi nhận và tính toán các điểm theo syllabus qui định để ra kết quả khóa học cho bé.

-        Nhân viên chuyên trách cũng hỗ trợ việc đăng ký các khóa học tại quầy cho phụ huynh trong một số trường hợp đặc biệt

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ phụ huynh trong việc đăng ký, có gợi ý về thông tin khóa học, … và hỗ trợ các bé trong việc học tập tại nhà theo các hoạt động trong qui trình đã nêu trên

 + Ứng dụng web hỗ trợ trung tâm và các nhân viên chuyên trách trong việc quản lý hoạt động đào tạo tại trung tâm cũng như phục vụ phụ huynh trong hoạt động đã nêu trên

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình một cách tự động từ việc nhắc nhở đến cập nhật trạng thái của quản lý đào tạo cũng nhưng chương trình học trong qui trình nêu trên.

 + Hệ thống cần tuân thủ những business rule theo thỏa thuận với công ty đặt hàng về nghiệp vụ đào tạo được yêu cầu

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem Chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét