Thứ Tư, 12 tháng 6, 2024

Capstone: Backpacking Trip Supporting System (Hệ thống hỗ trợ du lịch tự túc (Phượt) )

 Phạm Phúc Thành Công, Phan Đức Duy, Nguyễn Ngọc Thịnh, Nguyễn Quốc Mạnh, Lê Thanh Huy

Tháng 06/2024

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mục tiêu tạo ra một hệ thống để hỗ trợ người đi phượt trong việc xây dựng kế hoạch với các ước lượng cần cho việc tổ chức và chia sẻ cho những người trong và ngoài hệ thống. Hệ thống cung cấp các dịch vụ cần thiết với các thông tin đã được kiểm định bởi hosting và liên kết với các địa điểm gần khu vực phượt với mục tiêu hỗ trợ họ trong việc phát triển kinh doanh, đặc biệt ở vùng chưa có sự phát triển về internet. Hệ thống hỗ trợ người hosting thiết lập các cấu hình để đảm bảo tính minh bạch giữa các phượt thủ trong việc tham gia nhóm chung về phượt trong cùng một kế hoạch. Với việc lên kế hoạch, phượt thủ thực hiện xác định địa điểm, nơi đến và các hoạt động của kế hoạch đó. Hệ thống hỗ trợ công cụ trong việc ước tính thời gian, tạo lịch trình, dự tính chi phí tham gia (có chi phí dự phòng), hỗ trợ các địa điểm giải cứu khẩn cấp cùng các dịch vụ để đảm bảm dự phòng cho cả chuyến đi, … Hệ thống cho phép phượt thủ review kế hoạch, chia sẻ kế hoạch cho các thành viên của hệ thống để tham gia.

Việc tham gia được hệ thống đảm bảo về chi phí được tạm giữ bởi hệ thống để đảm bào tính minh bạch trong chi tiêu và hoàn trả phần dư sau khi chuyến đi hoàn tất. Hosting và đơn vị cung cấp dịch vụ của hệ thống có thể theo dõi quá trình vận hành của hệ thống cũng như cập nhật các thông tin chi tiết về dịch vụ và thực hiện hoàn tất các đơn đặt hàng. Hệ thống không hỗ trợ quản lý giá của các sản phẩm, giá thành của sản phẩm được cập nhật và hiệu lực theo qui định cấu hình chung của hệ thống. Do vậy, việc thiết lập kế hoạch và ước tính chi phí cho một kế hoạch được ràng buộc theo qui định chung nhằm đảm bảo việc ước tính chi phí không vượt quá chi phí đã có dự phòng. Ứng dụng hỗ trợ phượt thủ từ việc lên kế hoạch, đến tìm kiếm các nơi gợi ý (từ địa điểm đến hình thức cùng với các nhóm sở thích, thời điểm, …) để xây dựng kế hoạch và chia sẻ thông tin. Qui trình chính yếu của hệ thống được yêu cầu dựa trên đặc tả công ty đặt hàng kết hợp cùng với nội dung tư vấn thiết kế của nhóm phát thực hiện dự án theo định hướng như sau

-        Các dịch vụ khẩn cấp, các nhà cung cấp dịch vụ được import trực tiếp dữ liệu (có từ hệ thống khác) theo định dạng qui định

-        Đối với các phượt thủ (thành viên của hệ thống có ít nhất một kế hoạch đã thực hiện và public), Phượt thủ có thể tìm kiếm các nơi theo địa điểm, theo loại hình, …

-        Hệ thống gợi ý cho phượt thủ các địa điểm theo mùa, theo xu hướng, …

-        Phượt thủ có thể lên kế hoạch hay clone kế hoạch được chia sẻ

-        Phượt thủ thực hiện lên/hiệu chỉnh kế hoạch với các thông tin địa điểm thực hiện, khoảng thời gian tổ chức, các hoạt động trong kế hoạch theo ngày, add các thông tin có liên quan đến cứu hộ khẩn cấp – các địa điểm tiện lợi – các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên tham gia, số lượng thành viên tham gia, số lượng thành viên đi cùng, …

-        Hệ thống hỗ trợ tính toán thời gian, hỗ trợ ước lượng chi phí dựa trên những dịch vụ ăn ở - đi lại nhằm đảm bảo tính chi phí (có dự phòng) có căn cứ và minh bạch trong chia sẻ cho các thành viên khi tham gia

-        Hệ thống hỗ trợ phượt thủ trong việc review và kiểm soát kết hoạch cũng như chia sẻ kế hoạch

-        Thành viên của hệ thống (đăng ký tham gia hệ thống và mong muốn có thông tin khi tham gia), được nhận thông tin về kế hoạch và tham gia vào chuyến đi

-        Thành viên được biết minh bạch chi phí, nội dung lịch trình

-        Thành viên có thể chia sẻ chuyến đi và đăng ký cho những người tham gia nhưng không muốn là thành viên hệ thống

-        Thành viên có thể thực hiện các chức năng khác như đánh giá, phản hồi, check-in, …

-        Hệ thống nhắc nhở phượt thủ và thành viên trong từng giai đoạn để đảm bảo đem lại giá trị cho người dùng của hệ thống trong quá trình vận hành

-        Đến ngày chốt đăng ký (chịu trách nhiệm về chi phí ước tính không được vượt quá yêu cầu), phượt thủ sẽ thực hiện đặt hàng các dịch vụ cho chi phí để chuẩn bị cho chuyến đi.

-        Các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ quan sát được thông tin đặt hàng

-        Đến ngày lên đường, hệ thống hỗ trợ phượt thủ và thành viên thể hiện/ check-in các lộ trình và các hoạt động theo kế hoạch

-        Các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ hoàn tất thông tin đặt hàng

-        Khi lịch trình tổ chức hoàn tất, hệ thống chuyển đổi trạng thái kết thúc và sau đó hoàn tất nếu không có bất kỳ phản hồi.

-        Hosting của hệ thống có thể theo dõi được tổng quát thông tin các kế hoạch và diễn tiến của kế hoạch theo các giai đoạn đã được định nghĩa

-        Đơn vị cung cấp dịch vụ có thể theo dõi tổng quát được các thông tin liên quan dịch vụ được thực hiện cũng như cập nhật thông tin sản phẩm cùng giá cả.

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ phượt thủ và thành viên theo các hoạt động trong qui trình đã nêu trên

 + Ứng dụng web hỗ trợ hosting và đơn vị cung cấp dịch vụ để quản lý hệ thống nhưng thực hiện chính yếu các nhiệm vụ chính trong hoạt động đã nêu trên

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình một cách tự động từ việc nhắc nhở đến cập nhật trạng thái trong qui trình.

 + Hệ thống cần tuân thủ những business rule theo thỏa thuận với công ty đặt hàng và nghiệp vụ được yêu cầu

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Hệ thống chỉ mới quan tâm đến value cho phượt thủ


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét