Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

Capstone: Food Delivery System (Hệ thống đặt giao hàng đồ ăn)

 Phạm Trần Lê Bảo, Trần Đặng Vẵn My, Nguyễn Hiếu Kiên, Dương Tấn Minh, Thẩm Hoàng Minh

Tháng 12/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty BIAS ANALYTIC. Company với mục tiêu tạo sự tiện lợi cho người sử dụng trong việc đặt thức ăn theo nhóm và giảm tải việc chen lấn tại thời gian cao điểm khi đặt hàng. Phạm vi của dự án này được thực hiện triển khai ở các nơi có số lượng người tập trung cao như bệnh viện, các công ty lớn, trường học ….  Hệ thống được xây dựng dựa trên yêu cầu của người dùng và ý tưởng tạo ra các tủ đựng thức ăn (với không gian được xác định bởi hosting – có kích thước bằng nhau có thể chứa các loại thức ăn trong thời gian ngắn mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng của thức ăn) với khả năng đóng mở tủ tự động thông qua việc quét mã QR (tủ đòi hỏi có khả năng đóng mở đáp ứng yêu cầu của người dùng khi có sự cố về mạng hay điện nguồn cung cấp). Kích thước của tủ là điều kiện tiền đề xác định số lượng thức ăn mà người dùng có thể đặt. Bên cạnh đó, hosting của hệ thống này phải liên kết với các đơn vị cung cấp sản phẩm để đưa thông tin vào hệ thống.

Việc xác định các cửa hàng là định hướng của hosting (ngoài scope của ứng dụng xây dựng) để đảm bảo định hướng của việc vận hành của hệ thống là thu lợi từ việc tìm kiếm lợi ích từ phí vận chuyển các món ăn về các tủ chứa đồ. Từ đó, hệ thống sẽ cung cấp cho các cửa hàng để có thể cung cấp các sản phẩm khi người dùng đặt và đóng gói với định hướng chất lượng sản phẩm được đảm bảo bởi cửa hàng. Việc triển khai của hệ thống này được áp dụng cụ thể ở một nơi (ví dụ như ở một bệnh viện ABC). Các tủ được hosting đặt ở các vị trí trong một khuôn viên xác định nhằm đảm bảo việc lấy hàng là thuận lợi nhất cho khách hàng (ngoài scope của ứng dụng nhưng đó là trách nhiệm của hosting). Khách hàng tham gia vào hệ thống sử dụng số điện thoại như là ID và sử dụng ví của hệ thống trong việc giao dịch. Việc đặt hàng không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho việc đặt theo nhóm. 02 hình thức đặt nhóm được thể hiện thông qua 02 loại là co-order và linked. Co-order là dạng nhóm đặt hàng, trong đó từng người tham gia đặt hàng và có người nhóm trưởng thanh toán và nhận hàng chung (sau đó phân phối đến các thành viên trong nhóm). Hình thức đặt hàng linked là hình thức các thành viên trong nhóm join vào đặt hàng chung nhưng mỗi thành viên thanh toán riêng, sau đó các thành viên tự động thanh toán và lấy hàng riêng biệt qua từng box. Qui trình chính yếu của hệ thống được yêu cầu dựa trên đặc tả của công ty cùng với nội dung tư vấn thiết kế của nhóm phát triển phần mềm kết hợp theo định hướng đã được đưa ra như sau

-        Người dùng thực hiện đặt món ăn thông qua ứng dụng mobile (xác định nơi nhận, khung giờ đặt, ….)

-        Người dùng có thể chia sẻ code để thực hiện các thiết lập liên quan đến nhóm thông qua 02 hình thức co-order và linked

-        Việc đặt hàng với cá nhân, người dùng thực hiện thanh toán ở bước tiếp theo.

-        Với việc đặt hàng theo dạng co-order, người dùng sẽ chia sẽ code cho các thành viên khác join vào chốt đơn hàng. Sau đó, trưởng phòng của co-order sẽ thực hiện thanh toán và chốt đơn hàng

-        Với việc đặt hàng theo dạng linked, người dùng cũng sẽ chia sẽ code cho thành viên sau đó thực hiện thanh toán cho từng đơn hàng riêng biệt và trưởng phòng chốt đơn hàng

-        Quá trình, các thành viên add món hàng vào trong giỏ hàng, hệ thống thực hiện kiểm tra số lượng món tương thích với kích thước hộp của tủ chứa đồ để từ đó cho phép đưa thêm sản phẩm vào đơn hàng cho việc đặt hàng.

-        Người sử dụng thực hiện việc thanh toán sử dụng ví của người dùng để thanh toán.

-        Khi việc thực hiện thanh toán thành công, hệ thống sẽ thực hiện ghi nhận trạng thái và thông báo đến các cửa hàng có liên quan để chuẩn bị hàng hóa (hệ thống sẽ breakdown các hóa đơn với các món ăn theo cửa hàng – người dùng tự do đặt hàng mà không cần phải đặt món ăn theo nhóm cửa hàng)

-        Cửa hàng thực hiện chuẩn bị hàng, thông báo việc thiếu hàng và hết hàng.

-        Việc thiếu hàng, sẽ được cửa hàng cố gắng bổ sung trước giờ chuyển giao hàng, nếu không có khả năng giải quyết thì cửa hàng chuyển sang thành dạng hết hàng.

-        Việc hết hàng, hệ thống sẽ thực hiện thông báo hoàn tiền cho người dùng (hosting luôn định hướng giải quyết việc chuẩn bị hàng một cách tốt nhất à việc thiếu sản phẩm chỉ là trường hợp hiếm hoi)

-        Sau khi thực hiện việc chuẩn bị hàng, các cửa hàng chuyển trạng thái hoàn tất. Hệ thống sẽ thông báo đến các shipper để nhận hàng đồng thời thông báo cho người dùng việc hàng đã sẵn sàng chuyển đến nơi nhận hàng.

-        Các shipper đến nhận hàng, xác nhận việc nhận hàng.

-        Khi các shipper đến tủ bỏ đồ, shipper thực hiện quét QR để mở tủ và hệ thống sẽ cho shipper biết các vị trí tủ để bỏ đồ cùng số lượng tương ứng. Shipper thực hiện bỏ đồ vào tủ và chuyển đổi trạng thái bỏ đồ thành công. Ở giai đoạn này, shipper có thể báo cáo các trường hợp bất thường về sản phẩm khi bỏ vào (hosting sẽ cố gắng giải quyết nhanh và tốt nhất trong trường hợp này – trường hợp này chỉ là hiếm hoi)

-        Hệ thống thông báo đến người dùng về sản phẩm đã sẵn sàng để được nhận

-        Người dùng đến vị trí tủ, sử dụng QR code để mở tủ và lấy hàng, sau đó đóng tủ lại. Hệ thống hoàn tất qui trình.

Hệ thống không quản lý việc quản lý nhân sự, shipper, cửa hàng à tất cả nội dung này được đảm bảo bởi hosting triển khai hệ thống, các thông tin đưa vào hệ thống đảm bảo qui trình vận hành của qui trình hỗ trợ đặt hàng và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho khách hàng.

Hệ thống IoT thiết kế tích hợp dự trên khung tủ được gia công và thực hiện bởi công ty để đảm bảo qui trình hỗ trợ khách hàng. Để đảm bảo mọi sự cố xảy ra, hệ thống cung cấp thêm chức năng dành cho người nhân viên trực và hỗ trợ gần các tủ để thực hiện các chức năng

-        Vì QR code chỉ hiệu lực một lần hay có sự cố khác, người nhân viên hỗ trợ người dùng lấy hàng

-        Hệ thống hỗ trợ khóa cơ và backup điện để có thể mở tủ trong trường hợp khẩn cấp với sự hỗ trợ của nhân viên

-        Hỗ trợ shipper và các vấn đề có liên quan.

Ứng dụng hỗ trợ hệ thống quản lý và giám sát đơn hàng. Hỗ trợ các thống kê báo cáo hỗ trợ cho người quản lý và người hosting.

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ người sử dụng trong việc đặt hàng và giám sát đơn hàng cùng các tiện ích khác liên quan đến người đặt hàng cho người dùng

 + Ứng dụng web của người quản lý, nhân viên và owner trong việc giám sát và quản lý hệ thống thực thi

 + Ứng dụng mobile dành cho cửa hàng trong việc chuẩn bị hàng

 + Ứng dụng mobile dành cho shipper trong nhận và giao hàng

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình một cách tự động từ việc notify đến cập nhật trạng thái trong qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem chi tiết tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét