Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

Capstone: Sai Gon Tour Plan (Du lịch Sài Gòn)

 Bành Đức Hiếu, Trần Phạm Gia Bảo, Diệp Quốc Lộc, Nguyễn Phạm Đăng Khoa

Tháng 12/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty Tâm Huyết Việt với mục tiêu phát triển du lịch thành phố sau những năm COVID. Phạm vi của dự án này được thực hiện theo định hướng tạo ra môi trường kết nối giữa một đơn vị làm du lịch, là công ty có một số lương lớn tour guide có kinh nghiệm và uy tín trong hướng dẫn các tour trong ngày trên địa bàn, với các khách du lịch mong muốn trải nghiệm tìm hiểu về thành phố trong ngày. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là người hướng dẫn viên (Tour Guide) – được xác nhận bởi công ty và được đưa vào hệ thống, du khách (Tourist) – các khách hàng tham gia hệ thống thông qua việc đăng ký, các nhân viên (staff) – người giám sát và vận hành, người chủ (owner) và người quản trị (administrator). Các tính năng cơ bản của hệ thống cho phép tourist tìm kiếm các tour đã được kiểm duyệt trên hệ thống hay tìm kiếm các tour guide để chọn lựa các tour của họ trên hệ thống. Các tourist thực hiện đặt tour với các thông số đầu vào như số lượng người tham gia, chi phí cần bỏ ra khi tham gia, thời gian tham gia, ... Toursist thực hiện thanh toán tour để hóa đơn được thiết lập như một cam kết giữa 02 bên tourist và tour guide. Đến ngày tour diễn ra, tourist sẽ gặp tour guide tại điểm xuất phát để check-in. Quá trình diễn tiến tour sẽ được diễn ra trong thực tế không cần đồng bộ các trạng thái của hệ thống vì đó là hoạt động giao dịch dân sự giữa hai bên đồng thuận.

Để bảo vệ các đối tượng trong giao dịch này, hệ thống cung cấp cơ chế phản hồi thông tin về các vi phạm có thể xảy ra như một trong hai bên không làm đúng thỏa thuận trong lộ trình, có các hành động vi phạm pháp luật hay vi phạm văn hóa, quấy rối, ... Một khi chuyến đi đã hoàn tất, tourist và tour guide thực hiện check-out xác thực để hoàn tất qui trình hướng dẫn tour theo lộ trình cam kết.

    Hơn thế nữa, đối với những tourist có nhu cầu được tour guide hướng dẫn theo các địa điểm mà họ mong muốn. Hệ thống cung cấp tính năng cho tourist lựa chọn các địa điểm đã được approved trong hệ thống để tạo ra một kế hoạch. Sau đó, tourist có thể gửi kế hoạch với các thông số như ngày đi, số lượng người tham gia, ... đến tour guide được họ lựa chọn để thương lương. Hệ thống hỗ trợ công cụ để hai bên thương lượng. Khi thương lượng đã được thống nhất, tourist thực hiện thanh toán. Qui trình thực hiện dẫn dắt tour tương tự như quá trình đặt tour thông thường.

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ tourist trong việc tìm kiếm tour, tour guide; quản lý kế hoạch, xem lịch sử đặt tour, nhận các notification khi tham gia tour, thương lượng với tour guide.

+ Ứng dụng mobile hỗ trợ tour guide trong việc quản lý tour, tham gia thương lượng, xem các lịch sử hoạt động.

 + Ứng dụng web cho phép nhân viên giám sát transaction của tourist và tour guide.

 + Ứng dụng web hỗ trợ người chủ nắm bắt hoạt động của hệ thống

 + Ứng dụng web hỗ trợ người quản trị quản lý cấu hình và người dùng của hệ thống

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình và schedule của qui trình.

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét