Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

Capstone: 24HReport (Hệ thống cảnh báo lừa đảo 24h)

 Trần Nhật Vi, Trần Văn Quang Huy, Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Tháng 12/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Quận Đoàn Quận 1 kết hợp với Công An (CA) Quận 1 với mục tiêu cung cấp thông tin chính thống từ chính quyền địa phương đến người dân nhằm tuyên truyền các tình huống và sự việc về lừa đảo để người dân. Qua các thông tin được cung cấp, người dân biết cách phòng ngừa để bảo vệ bản thân và cũng có thể báo cáo lên cơ quan chính quyền về các sự việc có liên quan. Phạm vi của dự án này được thực hiện bám sát theo yêu cầu từ quận đoàn cùng công an quận 1, đơn vị chính trị và chính quyền địa phương, bởi vì các thông tin cần đòi hỏi chính xác từ nội dung đến qui trình xử ký để đưa tin. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là tổng biên tập (Editor Manager), các biên tập (Editor), các nhân viên (staff),  người dân (User) và các đối tượng hỗ trợ giúp người dân trong một số trường hợp đặc biệt khi họ gặp tình huống lừa đảo.

Nội dung của ứng dụng được host tại https://24hcanhbao.com/

Với qui trình tuyên truyền thông tin đến người dân, thông tin được cung cấp theo dạng ý chính từ CA Quận 1. Sau đó, các thông tin được chuyển tải để biến thành các bài viết và nội dung tuyên truyền trên trang chính thức thông qua nhiệm vụ của người biên tập và kiểm duyệt của người tổng biên tập. Các bài viết được bố cục tạo sự thuận lợi cho người dân, người đọc trong việc tiếp nhận thông tin tuyên truyền và thu thập kinh nghiệm để bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, chính quyền cũng mong muốn kết nối các cộng tác viên từ cộng đồng được chính quyền xác nhận kết hợp các nhóm chuyên trách từ chính quyền để thực hiện hỗ trợ người dân trong các tình huống lừa đảo khẩn cấp (SOS). Khi người dân yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, hệ thống sẽ tìm các nhóm hỗ trợ gần nhất từ điểm cần hỗ trợ và gửi người đến hỗ trợ và ghi nhận sự việc. Kết quả được ghi nhận như thông tin chuyển tải đến chính quyền và làm cơ sở biến thành nội dung truyền thông đến người dân.

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile và ứng dụng web hỗ trợ thể hiện bài viết, thông tin truyền thông về các tình huống cảnh báo đến người dân.

 + Ứng dụng web cho phép biên tập nội dung bài viết và duyệt bài – editor và editor manager.

 + Ứng dụng web hỗ trợ việc phân chia công tác biên tập và tạo công việc tự động trong một số tình huống

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ việc cho cứu hộ cho người dân khi cần ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ cho các người ứng cứu để tiếp nhận thông tin và xử lý tình huống  

 + Ứng dụng web hỗ trợ thống kê tổng quát cho cả hệ thống

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng được trên cơ chế ghi nhận trạng thái thông qua điện thoại của người dân.

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét