Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

Capstone: Job platform support the entire recruitment process (Nền tảng công việc hỗ trợ toàn diện quy trình tuyển dụng)

 Phạm Ngọc Thức, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Lâm Nhật Tiến, Võ Thành Vương

Tháng 08/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung yêu cầu của công ty TNHH Tâm Huyết Việt. Hệ thống được xây dựng định hướng hỗ trợ việc tuyển dụng cho các công ty (enterprise) kết hợp với các ứng viên (ở đây định hướng tới đối tượng chính là sinh viên chuyên ngành, sắp tốt nghiệp ra trường). Hệ thống bao gồm 4 thành phần chính.  Đầu tiên, thành phần hỗ trợ enterprise trong việc quản lý công việc, job description, thông tin của công ty nhằm đưa thông tin đến các ứng viên có quan tâm. Thứ 2 là thành phần hỗ trợ các ứng viên trong việc xây dựng các cv, hỗ trợ tìm kiếm công việc và ứng tuyển vào các công ty. Kế cuối, là hệ thống tự động matching giữa các mô tả công việc của các công ty và thông tin xin việc của ứng viên để chọn lọc gửi thông tin đến các ứng viên và doanh nghiệp có liên quan khi các tiêu chí được match. Cuối cùng, thành phần hỗ trợ các tiện ích cho các ứng viên khi tham gia hệ thống này.

Qui trình chính của hệ thống này như sau

  + Các công ty đưa thông tin về công ty, thông tin về công việc mà họ đang tuyển dụng, …

  + Các ứng viên thiết lập cv, tìm kiếm các công việc, ứng tuyển vào các vị trí công việc của công ty

  + Hệ thống định kỳ thời gian thực hiện match giữa yêu cầu tuyển dụng với thông tin cv của người trong hệ thống và gợi ý công việc của công ty theo định kỳ đến ứng viên cùng với đưa thông tin của ứng viên đến doanh nghiệp phù hợp nhất

  + Doanh nghiệp lựa chọn ứng viên và lên lịch để thực hiện phỏng vấn (việc phỏng vấn chỉ là công cụ hỗ trợ cho việc giao tiếp – không ghi nhận trong hệ thống)

  + Doanh nghiệp cập nhật thông tin về kết quả phỏng vấn đối với ứng viên

  + Doanh nghiệp cập nhật thông tin về các vị trí tuyển dụng

  + …

- Ứng dụng được xây dựng trên nền web thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng hỗ trợ thao tác đăng ký của doanh nghiệp và ứng viên.

 + Ứng dụng hỗ trợ người xét duyệt approved sau khi xác nhận thông tin (vật lý)

 + Ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp đưa các thông tin về vị trí thông tin tuyển dụng

 + Ứng dụng hỗ trợ ứng viên tạo cv

 + Ứng dụng hỗ trợ ứng viên tìm kiếm các công việc phù hợp và apply

 + Hệ thống hỗ trợ việc match giữa thông tin tìm việc và thông tin của ứng viên để đưa ra gợi ý công việc cho ứng viên và doanh nghiệp

 + Ứng dụng cho phép hỗ trợ cấu hình thông tin cho hệ thống vận hành tự động

 + Ứng dụng hỗ trợ các thông tin tra cứu bổ sung cho người dùng khi tìm kiếm công việc

 + Hệ thống hỗ trợ các notify tùy thuộc theo các công việc có liên quan đến các vai trò sử dụng trong hệ thống

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét