Thứ Ba, 30 tháng 8, 2022

Capstone: Cargo HUB (Hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa CargoHUB)

 Vũ Quý Hậu, Lê Minh Hiếu, Lê Bảo Long, Đàm Đông Tín

08/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ công ty Whammy Tech Co. Ltdmột công ty xây dựng các sản phẩm về logistics. Phạm vi của dự án này được tổ chức theo định hướng tracking các sản phẩm của khách hàng được mua từ nước ngoài và các công ty sử dụng dịch vụ có các kho để vận chuyển hàng cho đến khách hàng. Đối tượng sử dụng chính của hệ thống này là các nhà quản lý kho. Họ sẽ tiếp nhận các đơn hàng (Tracking) cần chuyển đến khách hàng. Sau đó, họ sẽ đóng gói các đơn hàng thành các package (sau khi đã kiểm tra các đơn hàng có đúng qui định về tiếp nhận và vận chuyển) tùy theo độ liên quan trong việc gửi đến các kho trung chuyển cùng vị trí giao của các món hàng. Tiếp theo, các package được đóng vào các kiện hàng (pallet) để đưa đến các đơn vị vận chuyển để chuyển đến các kho trung chuyển. Khi các pallet được chuyển đến các nhà kho trung chuyển. Các nhân viên của nhà kho sẽ thực hiện nhập kho, tách pallet thành các package. Từ các package, các nhân viên sẽ tách thành các đơn hàng và đóng gói để thực hiện giao hàng đến người nhận hay đến các kho trung chuyển nếu địa chỉ còn quá xa khách hàng. Quá trình đóng gói giao hàng, thông tin về chi phí shipping và đơn vị giao hàng được thông báo đến khách hàng để khách hàng lựa chọn và thanh toán. Toàn bộ quá trình vận chuyển từ khi công ty tiếp nhận đến khi khách hàng nhận được hàng, trong từng giai đoạn khách hàng có thể tracking và theo dõi.  

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web hỗ trợ chức năng trong việc đăng ký nhà kho, khách hàng.

 + Ứng dụng web hỗ trợ việc theo dõi hệ thống kho vận của người chủ - owner.

 + Ứng dụng web hỗ trợ việc thực hiện ghi nhận việc làm hàng, đóng package, đóng pallet đối với nhân viên kho

 + Ứng dụng web hỗ trợ việc thực hiện ghi nhận việc tạo gói nhận hàng, tiếp nhận pallet đối với nhân viên kho trung gian

 + Ứng dụng web hỗ trợ cung cấp việc tracking cùng giám sát thông tin trạng thái về đơn hàng của khách hàng  

 + Ứng dụng web hỗ trợ thống kê tổng quát cho các owner và cả hệ thống

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng đươc xây dựng trên cơ chế ghi nhận trạng thái hay tình trạng trong quá trình vận chuyển giúp người khách hàng tracking và giám sát đơn hàng của họ. Ngoại ra, hệ thống cũng cung cấp cho người quản lý tổng quan về thông tin vận hàng của kho.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét