Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

Capstone: Gate for body temperature detection and contact tracing (Cổng kiểm tra thân nhiệt và theo dõi tiếp xúc người dùng)

 Phạm Hoàng Bảo, Nguyễn Hữu Tiến, Trần Nhẫn

05/2022

- Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của công ty TNHH Tâm Huyết Việt với mong muốn triển khai việc đảm bảo an toàn nơi công sở đặc biệt các bệnh truyền nhiễm có liên quan đến nhiệt độ cùng với việc tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi làm việc. Kết hợp với việc mong đợi đó, hệ thống tích hợp với việc chấm công cho nhân viên công ty kết hợp QR code có sẵn trên thẻ nhân viên hay thông qua mobile application. Hơn thế nữa, người nhân viên có thể thực hiện tracking tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty để có thể nhận được cảnh báo nếu người tiếp xúc thông báo các bệnh liên quan đến việc truyền nhiễm thông qua nhiệt độ.
Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một thiết bị cửa để đo nhiệt độ bao gồm

1. Một camera dùng capture hình ảnh chuyển đến ứng dụng trên máy tính thực chức năng detect việc khuôn mặt người có đeo khẩu trang hay không

2. Một camera dùng để capture thân nhiệt của con người và chuyển đến ứng dụng trên máy tính để detect thân nhiệt của người trong khung ảnh

3. Các thiết bị điện tử hỗ trợ chuyển đổi tin hiệu vào bên trong ứng dụng của desktop để xử lý bao gồm hệ thống các máy quét Qrcode, hệ thống đèn tín hiệu

Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng dựa trên qui trình yêu cầu từ người sử dụng thực hiện việc điểm danh kết hợp với detect viêc đeo khẩu trang và thân nhiệt. Ứng dụng được xây dựng kết hợp với các policy để yêu cầu người lao động, nhân viên kỹ thuật, người bảo vệ, quản lý, … thực hiện đúng và nghiêm túc qui trình để đảm bảo việc detect là chính xác và làm kết quả cho việc chấm công.. Ứng dụng cũng hỗ trợ người quản lý trong việc thống kê việc đi làm trong tháng của người nhân viên thông qua việc check in. Ứng dụng hỗ trợ việc tracking tiếp xúc của người nhân viên thông qua Bluetooth và khi tracking này được bật lên, nhân viên sẽ nhận được thông báo về người tiếp xúc có bệnh truyền nhiễm liên quan về nhiệt độ. Hệ thống cũng hỗ trợ việc detect khẩu trang và thân nhiệt đối với khách đến công ty. Hơn thế nữa, hệ thống cung cấp cơ chế cho phép xử lý tình huống vào ngoại lệ khi có sự cố về thiết bị hay có yêu cầu cấp thiết. Hệ thống có phép tiếp nhận các bệnh án liên quan về nhiệt độ của nhân viên công ty. Qui trình chính của người sử dụng khi thực hiện việc detect khẩu trang và thân nhiệt như sau

  + Người nhân viên công ty sẽ tiến đến vạch thực hiện việc check in (có khoảng cách qui định rõ trong việc triển khai cổng thiết lập) thực hiện quét QR code

  + Thông tin được chuyển đến hệ thống để xác định nhân viên (Hệ thống có hỗ trợ thiết bị mobile dành cho khách – không phải nhân viên công ty)

  + Người nhân viên/khách nhìn thẳng vào camera để camera capture các hình ảnh và gửi đến hệ thống để thực hiện quá trình detect việc có đeo khẩu trang cùng thân nhiệt có trong giới hạn cho phép hay không

  + Kết quả xử lý được hiển thị trên ứng dụng desktop, ứng dụng mobile của người sử dụng đồng thời tính hiệu đèn cho người dùng biết họ  được vào công ty hay không được vào công ty

  + Trong các trường hợp có vi phạm về khẩu trang hay nhiệt độ không chính xác, người dùng có thể tiến tới bàn nhân viên kỹ thuật đang quan sát ứng dụng desktop để giải quyết

  + Người monitor sẽ đưa ra quyết định và cập nhật thông tin vào hệ thống nếu họ cho vào

  + Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin check in cùng với kết quả detect và cho phép người manager thực hiện truy xuất thông tin này

  + Khi người lao động ra về, họ thực hiện quét QR code để check out

  + Thông tin được gửi đến hệ thống để ghi nhận hoàn tất về thông tin chấm công

  + Người giám sát hệ thống có thể tiếp nhận thông tin, xử lý các trường hợp bất thường để nâng cao tính chính xác của hệ thống theo thời gian

  + Người sử dụng có thể bật tính năng tracking tiếp xúc gần sử dụng Bluetooth để nhận các cảnh báo khi đối tượng tiếp xúc gần có các bệnh truyền nhiễm liên quan đến nhiệt độ

  + Người sử dụng có thể gửi các bệnh án liên quan về thân nhiệt cho hệ thống để chuyển đến nhân viên y tế xác nhận thông tin (làm bằng chứng cho việc nghĩ và thông báo cho các người sử dụng có tiếp xúc gần)

 + Hệ thống check-in có thể xử lý được với 2 người nhân viên check-in trong cùng một thời điểm

  + …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng desktop xử lý viêc check in kết hợp kiểm tra thân nhiệt và việc đeo khẩu trang thông qua thiết bị cổng

 + Ứng dụng desktop thực hiện xử lý check out

 + Ứng dụng desktop ghi nhận chấm công

 + Ứng dụng desktop cung cấp cơ chế đồng bộ dữ liệu lên hệ thống

 + Ứng dụng desktop cho phép người giám sát cập nhật tình trạng check-in trong một số trường hợp đặc biệt

 + Ứng dụng desktop cho phép đưa các thông tin báo cáo các trường hợp kết quả xử lý có vấn đề để chuyển đến bộ phận xử lý để nâng cao tính chính xác của hệ thống

 + Ứng dụng mobile của người sử dụng có account ghi nhận thông tin check-in, check out và các thông tin tracking có liên quan

 + Ứng dụng mobile phát sinh QR code của nhân viên để điểm danh

 + Ứng dụng mobile cho phép người dùng gửi các thông tin liên quan đến bệnh án

 + Ứng dụng web hỗ trợ người manager xem các thống kê liên quan đến check in, chấm công, …

 + Ứng dụng web của người người kỹ thuật có thể hỗ trợ họ trong việc xác định các trường hợp để tăng cường thông tin cải thiện tính chính xác của hệ thống

 + Ứng dụng web của người vận hành có thể hỗ trợ cung cấp thông tin về các số liệu tổng hợp, …

 + Ứng dụng cho phép nhân viên y tế xác nhận các thông tin về bệnh ánh được gửi từ người lao động

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế cổng detect, giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế để thu thập số liệu và cải tiến hệ thống …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web dành cho người vận hành, nhân viên kỹ thuật, người quản lý, nhân viên y tế … Ứng dụng mobile dành cho người sử dụng có account (khách là dạng account đặc biệt được thiết lập trong hệ thống)

- Ứng dụng IoT trong thiết kế tích hợp tạo ra cổng và đưa thông tin trực tiếp vào desktop để đảm bảo hệ thống vẫn được vận hành trong trường hợp không có mạng internet. Khi có mạng internet sẽ thực hiện đồng bộ về cloud.


Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét