Thứ Hai, 3 tháng 1, 2022

Capstone: Community COVID Market Application (Chợ truyền thống thời Covid)

 Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Đoàn Quang, Nguyễn Đức Huy, Võ Hữu Lộc

12/2021

    Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Quận Đoàn Quận 1 – Tp. HCM để phục vụ người dân quận 1 và các tiểu thương trong các chợ truyền thống trong quận trong thời điểm giãn cách xã hội cũng như trong tương lai. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc xây dựng một hệ thống cho phép tiểu thương ủy quyền cho quận đoàn quận 1 trong việc thu thập các đơn hàng từ người dân trong quận 1 đặt và tiến hành giao hàng theo các đơn hàng đã đặt trong tình huống giãn cách xã hội hay trong tình huống các tiểu thương của chợ truyền thống không thuận lợi trong việc sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Dự án này theo định hướng duy trì chợ truyền thống và các tiểu thương trong chợ với khả năng sử dụng công nghệ thông tin có thể tiếp nhận và xử lý đơn hàng trực tiếp qua ứng dụng. Dự án tạo thuận lợi cho người dân mua hàng và đặt hàng trực tuyến mà không cần quản lý account thông qua xác thực số điện thoại khi giao dịch …

Hệ thống được yêu cầu xây dựng tính năng cho phép tiểu thương đăng ký và được quận đoàn phê duyệt để từ đó thực hiện ủy quyền trong việc thực hiện đơn hàng cũng như giao hàng. Hệ thống được xây dựng theo mô hình G2C. Qui trình chính của hệ thống như sau: 

  + Người sử dụng không cần bất cứ account nào cũng có thể đặt hàng trên ứng dụng web hay mobile sử dụng số điện thoại thực của họ

  + Số điện thoại sẽ được verify bằng OTP

  + Các đơn hàng đã được đặt có thể truy cứu lại bằng số điện thoại

  + Các đơn hàng sẽ được xử lý và cập nhật tình trạng bởi quận đoàn hay tiểu thương tùy theo việc ủy quyền

  + Người dân có thể feedback về các đơn hàng đã giao

  + Quận đoàn là đơn vị trung gian sẽ giải quyết các feedback

  + Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin giao dịch

  + …

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web và mobile có thể cho phép người sử dụng đặt hàng, tra cứu đơn hàng thông qua số điện thoại

 + Hệ thống xác thực thông tin người dùng thông qua xác thực của số điện thoại

 + Ứng dụng web cho phép quận đoàn và tiểu thương xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng

 + Ứng dụng web ghi nhận giao dịch và quản lý tình trạng giao dịch của các đơn hàng

 + Ứng dụng cho phép người dùng feedback thông tin về đơn hàng sau khi đã giao

 + Ứng dụng web hỗ trợ quận đoàn và tiểu thương trong việc xử lý feedback

 + Ứng dụng web hỗ trợ quận đoàn và tiểu thương cập nhật danh mục sản phẩm

 + Ứng dụng web tiêu thương thay đổi, cập nhật phí ship, promotion, ……

 + Hệ thống hỗ trợ phản hồi thông tin với người dùng

 + Hệ thống hỗ trợ xuất các đơn hàng và sắp xếp vị trí giao đối với các đơn hàng do quận đoàn được ủy quyền

 + …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, triển khai thực tế, dữ liệu được cung cấp trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng và giải pháp để duy trì và phát triển hệ thống không chỉ trong thời điểm giãn cách mà cho cả thời điểm bình thường mới lẫn tương lai …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

- Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web lẫn mobile

- Ứng dụng vận dụng cơ chế thanh toán với VNPay và xác thực số điện thoại sử dụng OTP.

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét