Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Topic: Fast Coffee Application (Ứng dụng đặt cà phê mang đi nhanh chóng)

Nguyễn Hoàng Danh, Phan Nguyễn Kim Anh, Bùi Văn Khánh, Hồ Thanh Tùng

Tháng 06/2021


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu thực tế trong việc tin học hóa qui trình mua bán tại các địa điểm bán cà phê mang đi và kết nối chúng với nhau để tạo sự thuận lợi cho khách hàng mong muốn mua cà phê và đem nhanh khi đang đi trên đường. Hệ thống được xây dựng trên ý tưởng cho phép các cửa hàng bán cà phê mang đi đăng ký vào hệ thống và mua giấy phép hoạt động và bán những thức uống theo qui định của hệ thống. Người sử dụng – khách hàng xác định các thông tin cá nhân cùng với các thông tin hỗ trợ đặt hàng từ thức uống yêu thích cho đến cửa hàng yêu thích, các vị trí họ đi thường xuyên, … Khách hàng có thể đặt cà phê ngay trên ứng dụng. Các cửa hàng – partner sẽ chấp nhận hay từ chối. Hệ thống sẽ tracking vị trí họ di chuyển để thông báo đến partner và thực hiện pha chế cho khách hàng. Khi khách hàng và partner gặp nhau, hệ thống sẽ hỗ trợ xác định đúng người dùng để partner có thể giao đúng đơn hàng cho khách hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ việc xử lý các sự cố giữa khách hàng và người partner.

Hệ thống đảm bảo các giao dịch được ghi nhân. Hệ thống hỗ trợ tính năng đặt nhanh cho khách hàng khi họ đi trên đường mà không cần phải thực hiện quá nhiều thao tác trên ứng dụng của họ. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người chủ cửa hàng – partner đăng ký vào hệ thống cùng với việc mua license tương ứng; Partner xác định món cần bán được qui định và được hệ thống approved; Partner mở cửa hàng trên ứng dụng để xác định có phục vụ hay không; Khách hàng có thể đặt hàng hay đặt hàng nhanh; Partner có thể tiếp nhận hay từ chối đơn hàng; Hệ thống hỗ trợ ghi nhận giao dịch và tracking để thông báo đến cả hai bên tham gia; Hê thống đưa ra các gợi ý hợp lý để partner có thể phục vụ khách hàng đúng thời điểm dựa trên thông tin di chuyển của khách hàng; Hê thống cung cấp tính năng xác thực khách hàng để partner có thể giao đúng đơn hàng cho khách hàng; Hệ thống hỗ trợ các tính năng cho người dùng muốn delay việc phục vụ khi có sự cố; Hệ thống hỗ trợ tổng đài xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình xử lý giao dịch; Hệ thống đưa ra gợi ý phù hợp cho khách hàng lựa chọn các cửa hàng trên đường đi của họ. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, mobile application sử dụng expo, các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét