Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

Topic: Youth’s Campaign Register Application (Ứng dụng hỗ trợ việc đăng ký và xét duyệt các hoạt động của sinh viên)

Trần Thiên Phúc, Phạm Minh Hải, Nguyễn Thế Sơn, Trần Gia Huy 

Tháng 05/2021

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (SAC) trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh – trực thuộc thành đoàn TP.HCM (SAC) về việc xây dựng hệ thống cho phép SAC tổ chức các chiến dịch hỗ trợ công tác triển khai trên địa bàn thành phố. Trong dự án này, việc triển khai tập trung trên việc tổ chức cho vé xe về Tết với tên chương trình Chuyến xe mùa xuân – định hướng triển khai thực tế trong tết cổ truyền 2021. Dựa trên yêu cầu, dự án đã tư vấn các qui trình từ việc tạo ra các chiến dịch, xây dựng các biểu mẫu tự động hỗ trợ trong đăng ký, các email trả lời tự động đến quá trình phân loại người đăng ký theo tiêu chí do người tổ chức xác định nội dung cùng với qui trình xét duyệt hồ sơ, chấm điểm bổ sung cho đến qui trình phân nhóm để lên lịch triển khai cho đến khi chiến dịch kết thúc. Bên cạnh đó, hệ thống tạo ra công cụ hỗ trợ người tổ chức chiến dịch trong việc chia chiến dịch ra làm nhiều đợt triển khai, công cụ đánh giá các hồ sơ, xuất các báo biểu để xác định tình trạng xét duyệt, xét duyệt ngoại lệ, phân công cộng tác viện trong duyệt hồ sơ, đóng mở tự đông hay thủ công các chiến dịch đang thực hiện.

Ứng dụng hỗ trợ giao tiếp được cung cấp trên nền tảng web với các chức năng dành cho người quản lý và tổ chức chiến dịch; và người đăng ký tham gia chiến dịch. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người tổ chức sự kiện lên kế hoạch cho một chiến dịch về nội dung, các biểu mẫu cho người đăng ký điền thông tin, các email template, thời gian đóng mở chiến dịch; Người tổ chức sự kiện kích hoạt việc đăng ký và đóng chiến dịch; Hệ thống cũng có thể kích hoạt việc đăng ký hay đóng chiến dịch dựa trên cấu hình của người tổ chức; Người tham gia thực hiện đăng ký chiến dịch, điền biểu mẫu theo yêu cầu, cập nhật các hồ sơ theo yêu cầu; Hệ thống phân loại người đăng ký theo tiêu chí được người tổ chức xác định, xác định tính xác thực của một số hồ sơ, …; Người tổ chức sự kiện phân công người cộng tác viên trong việc xét duyệt; Qui trình xét duyệt hồ sơ được thực hiện theo vai trò được phân công; Người xét duyệt yêu cầu bổ túc hồ sơ với các thông tin và sử dụng các template được người tổ chức chiến dịch cấu hình để yêu cầu người tham gia bổ sung; Người xét duyệt chấm điểm phụ khi các ứng viên có điểm trùng nhau; Hệ thống thực hiện phân nhóm xác định danh sách ứng viên cùng với các danh sách dự bị để có thể thay thế khi các ứng viên không nộp đủ hồ sơ hay trong trường hợp chiến dịch được tăng tài trợ; Hệ thống hỗ trợ phân nhóm để triển khai sau khi các ứng viên đã nộp hồ sơ theo yêu cầu; Hệ thống hỗ trợ xác định việc tham gia của các người trúng tuyển chiến dịch; Hệ thống hình thành qui trình với các nội dung cấu hình từ người tổ chức chiến dịch. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu thu thập (excel, dữ liệu thực tế trong quá trình triển khai dự án trên chiến dịch thật cùng khách hàng) để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …. Ứng dụng triển khai thành công với chiến dịch chuyến xe mùa xuân 2021 với 750 người tham dự - khách hàng xác nhận thông qua biên bản nghiệm thu và triển khai trên toàn thành phố với domain cxmx.sac.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét