Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

Cập nhật 6 đề tài hướng dẫn và đồng hướng dẫn - Tháng 05-06/2021

 

Tất cả có 111 capstones với 6 topics (từ 106 đến 111) được bảo vệ trong tháng 05 và 06/2021


Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

Topic từ 106 đến 111
+ Topic từ 85 đến 105
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét