Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

Topic: Youth Hostel Application (Ứng dụng hỗ trợ sinh viên thuê nhà trọ)

Trần Tiến Duật, Võ Thị Kim Thùy, Bùi Quốc Khánh - Tháng 12/2020

Qui trình được xây dựng và thiết kế ứng dụng cho Trung tâm Hỗ trợ học sinh sinh viên (SAC) trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung triển khai được public tại https://nhatro.sac.vn/ 

                        tả: Ứng dụng được phát triển dựa yêu cầu của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh – trực thuộc thành đoàn TP.HCM (SAC). Dựa trên yêu cầu, dự án đã tư vấn các qui trình từ việc tìm kiếm nhà trọ theo đường, phường, quận và một khu vực từ đó đề xuất cho người tìm kiếm các nhà trọ được quản lý bởi SAC theo tiêu chí tìm kiếm cùng với mức giá ước lượng thuê trung bình trong điều kiện tìm kiếm để làm căn cứ cho người tìm kiếm có căn cứ so sánh với giá phòng trọ đưa ra. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nâng cao để đề xuất người tìm trọ tìm chỗ trọ mà có người cùng quê – đồng hương, bạn cùng trường họ học và các tiện ích cùng với các thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày mà họ cần như chợ, siêu thị, … và các dịch vụ được cung cấp trong phòng trọ. Hơn thế nữa, dự án của tư vấn và thiết kế hỗ trợ chủ nhà trọ quản lý phòng trọ và xây dựng hệ thống nhắc nhở về việc hợp đồng cho chủ nhà trọ khi sắp hết hạn với khả năng gia hạn hợp đồng cùng quản lý hợp đồng kết hợp theo dõi thống kê dãy trọ hay phòng trọ mà họ quản lý. Cuối cùng, dự án hỗ trợ những người tham gia tìm kiếm nhà trọ và phòng trọ một công cụ để giao tiếp giữa chủ nhà trọ với người tìm nhà trọ từ việc mặc cả giá thuê cùng với quí trình xem phòng trọ đến đặt cọc và hoàn tất việc thuê phòng với học đọc dưới sự quản lý của đơn vị hosting.

Các ứng dụng hỗ trợ giao tiếp được cung cấp trên nền tảng web có khả năng responsive với một số chức năng dành cho chủ nhà trọ và người tìm kiếm khi sử dụng điện thoại hay thiết bị di động. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Người sử dụng có thể tìm kiếm nhà trọ theo khu vực (đường, quận, phường, một khu vực cụ thể, …), Hệ thống đề xuất các kết quả tìm kiếm phù hợp cùng với các giá thuê và mức giá trung bình của các khu trọ cho thuê mà người sử dụng đang tìm kiếm, Hệ thống thực hiện thu thập định kỳ giá các phòng trọ để phân chia khu vực và tính giá trung bình hỗ trợ cho việc gợi ý, Dữ liệu phòng trọ của hệ thống được tổ chức với các thông tin từ diện tích, tiện ích, tiện nghi, dịch vụ đi kèm cùng với các qui định khi ở, Dựa trên kết quả tìm kiếm, người sử dụng có thể sử dụng bộ lọc trên kết quả để tìm kiếm các phòng trọ có bạn cùng quê – đồng hương, bạn cùng trường cùng với lọc tìm kiếm các dịch vụ, tiện ích và tiện nghi, …, Hệ thống hỗ trợ việc giao tiếp và mặc cả giá giữa người muốn thuê và chủ trọ, Sau khi giá cả đã được 02 bên đồng ý, hệ thống hỗ trợ lên lịch hẹn dựa trên lịch rãnh giữa 02 bên thuê và cho thuê, Hệ thống cung cấp qui trình xác thực để nhắc nhở việc gặp mặt và xác định việc 02 bên có gặp nhau để từ đó hình thành lên qui trình ký kết hợp đồng, Hệ thống dùng QR code, thời gian và địa điểm để xác định việc gặp gỡ giữa 02 bên và làm căn cứ cho việc hợp đồng có hình thành hay không, Chủ trọ xác định nội dung trong phụ lục hợp đồng về dịch vụ và điều khoản có liên quan (tiền cọc, tiền giữ chân, tiền thuê, …) để tạo ra bảng hợp động nháp và thông qua hệ thống để người thuê có thể  xem và xác nhận,  Người thuê ký kết hợp đồng và xác nhận chuyển tiền để hợp đồng được chính thức ký kết lưu trữ và làm căn cứ cho việc nhắc nhở khi hợp đồng sắp hết hạn trong hệ thống và việc tìm kiếm trên hệ thống, Hệ thống hỗ trợ việc quản lý chia hợp đồng thành nhiều lần thu như từ lần đặt tiền giữ chân đến khi đặt đủ tiền để thuê. Hệ thống không quản lý và hỗ trợ tiền thu dịch vụ vì dịch vụ chỉ là nội dung xác nhận hỗ trợ cung cấp. Việc sử dụng là thực tế phát sinh của người sử dụng với nhà cung cấp – không phải chủ trọ, Hệ thống hình thành qui trình với các thời hạn cho mỗi gian đoạn để đảm bảo các bước trong qui trỉnh được thực hiện. Nếu quá thời hạn qui định trong một bước, qui trình sẽ bị hủy. Ví dụ như qui trình đặt lịch phải có thời gian xác định trong khoảng thời gian này nếu 02 bên không gặp thì quá trình mặc cả diễn ra cùng lịch coi như bị hủy và các nội dung tìm kiếm mặc cả phải thực hiện lại từ đầu; Hệ thống cung cấp công cụ cho chủ phòng trọ quản lý các loại phòng trọ, phòng trọ cùng các hợp đồng của họ để từ đó nhắc nhở họ trong quản lý điều hành; Hệ thống cũng cung cấp các phương tiện thống kê để chủ trọ biết tình trạng của các phòng trọ mà họ đang quản lý; Hệ thống hỗ trợ chủ phòng trọ đưa các quản lý của họ trên từng dạy trọ hay phòng trọ khi họ quản lý nhiều hơn một phòng trọ; Hệ thống hỗ trợ người tìm kiếm có thể đặt sẵn yêu cầu tìm nhà trọ trước thời gian mà họ muốn thuê (đặt ra yêu cầu thuê trong tương lai) và có thể đặt cọc giữ chân và có hợp đồng xác nhận. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu thu thập (excel, dữ liệu cào, …) để đưa ra gợi ý phù hợp … Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Web responsive,  các api và services để cung cấp cho các thành phần consumer độc lập …


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét