Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Cập nhật 8 đề tài hướng dẫn và đồng hướng dẫn - Tháng 12/2020

94 capstones với 4 topics (từ 99 đến 105) được bảo vệ trong tháng 12/2020

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

+ Topic từ 99 đến 105
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét