Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Topic: Public Place Registration (Ứng dụng hỗ trợ đăng ký nơi sinh hoạt chung cho tổ chức sự kiện hay hội họp)

 Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Minh Tú - Tháng 09/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng ứng dụng cho phép người sử dụng đặt các vị trí lớn như hội trường, sảnh, thư viện … để sử dụng cho các sự kiện, hội nghị. Hệ thống cho phép người sử dụng lựa chọn thời gian chưa được đặt để gợi ý cho người dùng. Bên cạnh đó, ứng dụng còn hỗ trợ người dụng sử dụng điều khiển các trang thiết bị thông qua ứng dụng. Hơn thế nữa, hệ thống còn hỗ trợ cho người dụng trong việc giải quyết các sự cố đơn giản trong lúc sử dụng nơi đã đặt. Để đảm bảo người sử dụng có trách nhiệm bảo quản trang thiết bị và các thứ tự sắp xếp nơi họ đã mượn, hệ thống có khả năng kiểm tra tính ngăn nắp của nơi mượn sau sử dụng.

Hệ thống hỗ trợ việc nhắc nhở thông tin của giờ đặt public place cùng với việc quản lý trạng thái của chúng từ lúc bắt đầu được sử dụng cho đến khi chúng được trả. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Cho phép đăng ký các public place tại thời điểm chưa được sử dụng theo khung giờ ; Cho phép xem không gian nơi mượn sử dụng hình ảnh 360 độ ; Cho phép lọc và tìm kiếm các nơi cần đặt theo các tiêu chí thời gian, trang thiết bị và sức chứa để người dùng có khả năng tìm ra nơi phù hợp với sự kiện hay hội nghị mà họ muốn tổ chức ; Cho phép quản lý địa điểm được đặt từ lúc bắt đầu đến kết thúc ; Cho phép tích hợp việc điều khiển các trang thiết bị điện tử trực tiếp thông qua ứng dụng ; Cho phép hỗ trợ giải quyết sự cố sử dụng chat bot ; Cho phép quản lý lịch đặt địa điểm và trạng thái của các địa điểm theo thời gian ; Sử dụng các chính sách để định hướng người dùng có trách nhiệm với việc mượn phòng … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng web services, tích hợp thiết bị cloud để điều khiển các trang thiết bị thông qua ứng dụng, sử dụng camera IP để kiểm tra tính ngăn nắp của nơi được mượn …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. - Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Mobile kết hợp các api được cung cấp từ hệ thống …


Xem Chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét