Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Topic: Community Learning Forum (Diễn đàn công đồng)

 Huỳnh Kim Trí, Nguyễn Tấn Luật, Nguyễn Triệu Duy, Vũ Thiện Hải - Tháng 09/2020


                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng một forum chia sẻ kinh nghiệm thực tế và học tập cho những người tham gia. Nội dung trên forum này căn cứ dựa trên thông tin học tập của người dùng để đề xuất ra được learning path cho người học. Từ đó, căn cứ vào learning path sẽ định hướng cho người học các nội dung tiếp cận nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức và hỗ trợ người tham gia trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, người tham gia có khả năng đóng góp cho forum theo learning path mà họ đã tham gia. Forum hỗ trợ gợi ý những nội dung mới và theo đúng định hướng learning path mà họ đã chọn. Hệ thống được xây dựng cho một tổ chức làm giáo dục cụ thể như là một trường học, một trung tâm đào tạo.

Các nội dung cơ bản ban đầu giúp hệ thống tạo thông tin quan hệ learning path như syllabus là đòi hỏi người có chuyên môn đưa vào và hình thành learning path cùng với thông tin người học đang có trong hệ thống giúp gợi ý và đề xuất chính xác định hướng đến người học.. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Cho phép đề xuất learning path căn cứ thông tin học tập cơ bản của người dùng; Cho phép tạo các bài viết trên forum; Cho phép gợi ý và đề xuất các nội dung liên quan đến chủ đề đang đọc theo tiến độ và learning path của người sử dụng; Cho phép phân tích dữ liệu và đưa ra các gợi ý và đề xuất phù hợp; Kết hợp với hệ thống kiểm tra đánh giá để ghi nhận quá trình tiến bộ của người học thông qua learning path; Hỗ trợ kết hợp trao đổi thông tin dựa trên giao tiếp và learning path trên forum; Điều hướng và tùy chỉnh learning path đối với người học  … Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng web services, phân tích dữ liệu lịch sử để đưa ra gợi ý phù hợp …. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. - Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, Mobile kết hợp các api được cung cấp từ hệ thống …

Xem chi tiết tại đây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét