Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

Cập nhật 04 capstone hướng dẫn, đồng hướng dẫn và bảo vệ thành công trong tháng 9/2020

94 capstones với 4 topics (từ 95 đến 98) được bảo vệ thành công trong tháng 9/2020

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

+ Topic từ 85 đến 98
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét