Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Topic: Babysitter in Demand (Ứng dụng hỗ trợ tìm người trông trẻ theo nhu cầu)

Phùng Thiên Phúc, Phạm Hải Dương, Hồ Tấn Kỳ, Hoàng Nhật Đông - Tháng 12/2019


Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên ý tưởng của nhu cầu cần người giữ trẻ tại thời điểm cụ thể và có thể lặp đi lặp lại theo chu kỳ. Mấu chốt của ứng dụng này là hướng tới đảm bảo sự tin cậy cho cha mẹ để có thể thuê mướn được người bảo mẫu đáng tin, có trình độ để chăm sóc cho con cái họ theo thời vụ trong tối thiếu 1 giờ đến tối đa vài giờ do công việc bận rộn, họ phải tham dư các sự kiện hay tiệc. Ứng dụng cũng thực hiện khảo sát với khoảng 100 ba mẹ tại TP. HCM để đưa ra định hướng cho ứng dụng. Ứng dụng đòi hỏi cả cha mẹ lẫn người bảo mẫu phải đăng ký tại trung tâm và được xác thực mới được vào hệ thống.
Trên ứng dụng, việc trao đổi qua lại giữa ba mẹ và bảo mẫu phải thông qua cơ chế xác thực nhằm đảm bảo tính tin cậy. Ứng dụng cung cấp cơ chế gợi ý bảo mẫu dựa trên mối quan hệ của các thành viên trong hệ thống theo dạng có kết nối – circle. Hệ thống đề xuất qui trình chỉ cho cha mẹ tìm kiếm bảo mẫu theo thời gian và thông qua sự tin tưởng để gửi lời mời. Một khi cả hai bên chấp nhận thì giao dịch sẽ được ghi nhận. Hệ thống tiếp tục tracking cho đến khi việc thực hiện diễn ra thực sự. Đến thời gian của việc chăm sóc, bảo mẫu đến nhà với địa chỉ cụ thể và được cha mẹ xác thực thông qua thông tin trên ứng dụng cùng với quét mã phát sinh trên ứng dụng của bảo mẫu để có thể tin tưởng giao con cho bảo mẫu. Đến khi hoàn tất thời gian chăm sóc thì qui trình cũng phải diễn ra tương tự. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Quản lý bảo mẫu và cha mẹ cùng với số con mà họ có; Thực hiện tracking qui trình tìm kiếm bảo mẫu từ khi bắt đầu đến kết thúc; Gợi ý cho cha mẹ những bảo mẫu đáng tin cậy dựa trên circle; Đảm bảo tất cả mọi giao dịch được ghi nhận và xác định quá trình thực hiện đang diễn tiến tới đâu, …. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, các framework xử lý front-end. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét