Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Capstone: Career Trend Suggestions

Tư vấn chọn ngành nghề dựa trên phân tích số liệu

Thái Lý Anh Khuê, Tăng Hồ Duy Minh, Đàm Phước Đức Duy - Tháng 12/2018


         Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc phân tích và tổng hợp số liệu từ các ngành nghề để từ đó đề xuất ngành học tương ứng với kết quả học tập và thi cử cho học sinh lớp 12 PTTH, và đề xuất công việc và các kỹ năng cần thiết trong tương lai với các sinh viên sắp tốt nghiệp một ngành nghề cụ thể. Trong giới hạn của đề tài này, hệ thống mô phỏng kết quả của 03 ngành cụ thể là CNTT, Y tế và giáo dục. Đối với ngành CNTT thì hệ thống lấy số liệu từ các sách trắng của CNTT, các thông tin về tuyển sinh, số lượng sinh viên và công việc làm từ thông tin chính thức của tổng cục thống kê và trang thông tin việc làm vietnamworks. Đối với 02 ngành còn lại, hệ thống lấy thông tin từ tổng cục thống kê và google public data để tính toán. Phương pháp phân tích và tổng hợp của hệ thống dựa trên 02 cơ chế của Major Clustering và Time Serial Analysis.
Major Clustering dùng để phân nhóm các ngành nghề để từ đó ước lượng thông tin được người sử dụng nhập vào để xác định họ thuộc ngành nghề nào. Còn phương pháp còn lại để hỗ trợ dự đoán và ước lượng tương lai về sự phát triển của ngành nghề tương ứng và gợi ý cho người sử dụng. Hệ thống được xây dựng không chỉ cho ba ngành nghề được mô phỏng mà xây dựng để mở rộng cho tất cả các nghành nghề và chỉ cần đưa đủ thông tin là có thể xây dựng thông tin và gợi ý cho người dùng. Bên cạnh đó, hệ thống được xây dựng áp dụng micro services để đảm bảo tính flexible và phù hợp với sự thay đổi. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đối với việc thập số liệu: Cho phép thu thập số liệu và thực hiện việc phân tích và tổng hợp số liệu, Tổ chức dữ liệu để lưu trữ thông tin thu thập và tính toán các thành phần tương ứng để hỗ trợ cho việc gợi ý, Cho phép cấu hình thông tin động để có thể tính toán, thống kê và thu thập số liệu, … Đối với người sử dụng:  Hệ thống cho phép 02 đối tượng sử dụng đó là học sinh cuối cấp của trường PTTH và sinh viên của ngành cụ thể chuẩn bị ra trường, Nhập thông tin theo yêu cầu và đón nhập gợi ý từ hệ thống, từ nhóm ngành đến các dự đoán cho tương lai tùy theo thông tin người dùng cung cấp, … Đối với hệ thống: Tự động tính toán thống kê và đưa ra gợi ý cho người dùng một cách tự động tùy theo thông số người dùng yêu cầu, Hỗ trợ trong việc thu thập dữ liệu một cách có hệ thống tùy theo cấu hình của hệ thống, …. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, kết hợp với điện thoại di động. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét