Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Capstone: Shopping Clothes with Pictures (Mua quần áo bằng hình ảnh)

Capstone: Shopping Clothes with Pictures (Mua quần áo bằng hình ảnh)

(Vũ Huy Quân, Nguyễn Minh Khôi, Tạ Đức Lộc - Tháng 04/2017)


                        Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc sử dụng hình ảnh để tìm kiếm. Ở đây, sản phẩm hướng tới tìm kiếm sản phẩm thông qua hình ảnh chụp trực tiếp thông qua ứng dụng hay hình ảnh bất kỳ được lấy từ thiết bị khác hay trên mạng để tìm kiếm trong tất cả các cửa hàng liên kết đến hệ thống để tìm kiếm quần áo tương tự như hình chụp. Sau đó, hệ thống gợi ý kích thước cho người dùng dựa trên profile của họ hay cho họ chọn size họ mong muốn để từ đó cho họ đặt hàng trực tiếp. Hệ thống này hỗ trợ người dùng tìm kiếm tự động hình ảnh dựa trên phân loại categories, tính tương đồng trong hình dạng, mẫu mã và màu sắc của các sản phẩm tương tự có trong hệ thống.
Hệ thống cho phép từng cửa hàng trong hệ thống thực hiện training sản phẩm để đưa vào hệ thống để hỗ trợ kết quả tìm kiếm tốt nhất. Ngoài ra, hệ thống củng tự ghi log thông tin của những sản phẩm tìm chưa ra và thông báo cho thành viên của cửa hàng cụ thể nhằm nâng cao tính khả dụng cho hê thống. Khi một cửa hàng thực hiện training những sản phẩm mà đã được người dùng tìm kiếm nhưng chưa thấy trước đó thì hệ thống sẽ gửi notify đến cho người sử dụng. Hệ thống định nghĩa việc nhận dạng thông qua ba đối tượng là input – nội dung hay hình ảnh được đưa vào hệ thống lưu trữ cho việc tìm kiếm hay việc xử lý, concept – những đặc tính liên quan đến đối tượng để hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm và model – phân loại các nhóm đối tượng cần tìm kiếm để tăng tính hiệu quả trong quá trình tìm kiếm. Hệ thống được xây dựng với cơ chế của việc xử lý áp dụng phương pháp deep learning với hình ảnh dạng input sẽ được chyển đổi thành các phần nhỏ thông qua phương pháp convolutional, sau đó các thành phần kết quả được chuyển qua giai đoạn max pooling để rút gọn nội dung lưu trữ, tiếp theo là sử dụng convolutional neutral network với các estimate function để lưu trữ nhằm hỗ trợ quá trình matching tốt nhất. Với những đặc tính mô tả, Clarifai được lựa chọn để sử dụng trong đồ án để tiếp cận và ứng dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã phát triển và ứng dụng thêm thuật toán để nhận dạng màu để tăng cường tính tương thích trong quá trình xử lý.  Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép các cửa hàng training các sản phẩm quần áo của họ để đưa vào hệ thống; Cho phép người sử dụng chụp ảnh hay upload hình ảnh để tìm sản phẩm tương ứng với họ mong muốn về kiểu loại, độ tương đồng về hình dạng và màu sắc tương thích; Gợi ý cho người dùng kích thước sản phẩm họ tìm thấy dựa trên profile hay history mua sắm của họ trong hệ thống; Cho phép người sử dụng đặt hàng và thanh toán để mua hàng; Hệ thống ghi nhận các kết quả tìm kiếm không thấy và ghi nhận vào log file và notify đến cửa hàng; Ứng dụng sử dụng người dụng là application được xây dựng trên nền tảng Android của thiết bị di động; Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ hệ thống về việc ghi nhận log file, tìm kiếm sản phẩm và notification; Hỗ trợ quản lý các cửa hàng; Hỗ trợ cửa hàng quản lý sản phẩm. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, Ruby, JavaEE, Clarifai kết hợp với điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét