Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Capstone: Just Walk Out Library (Thư viện Mượn Sách Tự động)

Capstone: Just Walk Out Library (Thư viện Mượn Sách Tự động)

(Võ Hồng Hà, Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Nhật Thiên - Tháng 04/2017)

Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên nhu cầu thực tế về việc giảm ùng ứ trong quá trình mượn sách tại thư viện từ việc kiểm tra thẻ vào thư viện, gửi đồ, chọn sách, kiểm tra sách, ghi nhận sách cho mượn. Qui trình cũ dẫn đến tình trạng chờ đợi trong quá trình mượn sách. Hệ thống xây dựng dựa trên sự kết hợp công nghệ RFID, NFC, iBeacon, QR Code trên nền tảng của thiết bị di động để cho phép người dùng check in vào trong thư viện sử dụng điện thoại hỗ trợ NFC hay phát sinh QR code trực tiếp trong áp. Sau đó, người dùng quét thiết bị này hay QR code qua thiết bị emulator để kiểm tra và xác thực người dùng. iBeacon được sử dụng để kiểm tra người xác thực thành công đang ở trong hay ngoài thư viện để từ đó để kiểm tra cho phép người dùng tự check out sách họ đã chọn trong thư viện mà không cần phải đưa qua quản thư.
Vấn đề này được thực hiện là do trên các sách có sử dụng công nghệ RFID để qua máy nhận dạng RFID reader sẽ được thông tin sách người mượn đang cầm đưa về hệ thống. Việc kết hợp giữa RFID reader và iBeacon giúp để xác nhận sách được mượn đang thuộc của đối tượng nào để từ đó phát sinh đúng sách mượn đến người mượn và đưa ra borrow list cho người sử dụng. Hệ thống yêu cầu cổng ra chỉ có một người duy nhất khi thực hiện check out mà không cần sự hỗ trợ của quản thư hay bảo vệ. Hệ thống cũng hỗ trợ thư viện xử lý sự cố khi các thiết bị bi hư hay có quá trình sai sót trong check out thông qua cung cấp module điều chỉnh trên web kết hợp với RFID Reader cùng Python hỗ trợ. Hệ thống cung cấp việc hỗ trợ người dùng trong việc quản lý sách đã được, thông báo khi tới hạn, trừ tiền khi quá hạn, gia hạn sách đã mượn, …Hệ thống cũng hỗ trợ quản thư quản lý sách, trạng thái của người mượn và hỗ trợ cơ chế trả sách khi quản thư quét sách với khả năng xác định sách của người mượn cụ thể.  Ứng dụng thực hiện các chức năng như Cho phép hệ thống xác thực thành viên của thư viện; Cho phép hệ thống xác định người dùng đang ở trong hay ở ngoài thư viện; Cho phép người dùng mượn sách mà không cần can thiệp của quản thư và bảo vệ; Cho phép hệ thống xác định ai mươn sách đúng qui định, lấy cắp sách, fake tài khoản, mượn sách quá hạn; Hỗ trợ thủ thư và người dùng nếu trong quá trình xử lý có sự sai sót; Ứng dụng sử dụng người dụng là application được xây dựng trên nền tảng Android của thiết bị di động; Quản thư sử dụng ứng dụng trên nền tảng web; Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ hệ thống về việc ghi nhận sách hết hạn, xác định người dùng ở trong hay ngoại hệ thống, check out sách người dùng đã mượn và thông báo borrow list đến cho người sử dụng, ….; Hỗ trợ quản lý sách trong thư viện cùng thành viên của thư viện; Hỗ trợ quản thư trong việc trả sách. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, Python, RFID, NFC, QRCode, JavaEE kết hợp với điện thoại di động sử dụng hệ điều hành Android. Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét