Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

Capstone: Pharmacy Management System (Hệ thống quản lý nhà thuốc tư nhân)

 Vũ Thiên Ân, Dương Quang Hùng, Nguyễn Hữu Thanh, Trần Thanh Thái

Tháng 12/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu từ Nhà thuốc Phúc Tâm 175 với mục tiêu phục vụ nhà thuốc bình dân (nhà thuốc nhỏ với phạm vi triển khai dưới 15m2 , có đại diện là dược sĩ căn cứ theo luật Dược của bộ Y tế số 105/2016/QH13) trong việc bán thuốc cho người dân bình thường và hỗ trợ cho người nhân viên phục vụ tại cửa hàng (số lượng từ 0 đến 2 nhân viên) phục vụ bán thuốc không kê đơn, các vật tư y tế, thực phẩm chức năng, thuốc theo toa, thuốc cắt liều. Phạm vi của dự án này chỉ được triển khai tại một nhà thuốc cụ thể theo đặc tả ….  Hệ thống thực hiện theo yêu cầu tin học hóa theo định hướng của nhà nước trong việc chuyển đổi số thời đại 4.0. Nhà thuốc hỗ trợ việc đặt thuốc online thông qua ứng dụng mobile và web cùng với việc đặt thuốc tại quầy thông qua tương tác với nhân viên/dược sĩ tại cửa hàng (ứng dụng web được cung cấp trong qui trình này). Thuốc tại nhà thuốc được bố trí tại kho lưu trữ thuốc và trên các kệ (kệ được thiết kế với các khung bằng nhau và chứa đựng một loại thuốc) với mục đích tạo thuận lợi tốt nhất cho nhân viên khi bán thuốc tại quầy. Thuốc được bày trên kệ có phân chia khu vực và luôn là thuốc có thời hạn date (thuộc lô cụ thể) gần nhất (qui tắc lựa chọn là chọn trên kệ trước).

Việc bán thuốc đều có ghi nhận lô thuốc và date trên hệ thống cũng như trên hóa đơn để làm căn cứ cho giải quyết hậu mãi với khách hàng. Các hóa đơn được đặt online sẽ được chuẩn bị và đóng gói sau đó giao cho khách hàng trực tiếp tại quầy. Việc giao dịch online của hệ thống đòi hỏi khách hàng phải sử dụng ví của hệ thống thông qua việc topup online lẫn offline. Qui trình bán thuốc theo toa hay thuốc cắt liều (với các phác đồ điều trị cơ bản và phổ dụng được công bố bởi bộ Y tế) đòi hỏi phải được lưu trữ bằng chứng và ghi nhận bởi người bán (cụ thể trách nhiệm chính là dược sỹ chịu trách nhiệm tại nhà thuốc) và dựa trên qui tắc đạo đức hành nghề dành cho dược sỹ cùng các qui định liên quan theo chứng chỉ hành nghề được cấp. Việc hóa đơn xuất cho khách hàng sau khi thanh toán phải bao gồm hóa đơn và đơn thuốc đi kèm nếu có. Các qui định về đổi trả, hủy đơn, các ràng buộc để đảm bảo hệ thống hoạt động linh hoạt và có thể thay đổi theo qui định phải có các thành phần cấu hình được thay đổi bởi người chủ cửa hàng hay người quản lý hệ thống. Các loại thuốc bán theo toa và cắt liều đòi hỏi hệ thống phải luôn lại định danh của người dùng là số điện thoại xác thực. Phạm vi của hệ thống triển khai chỉ phục vụ qui trình bán thuốc và hỗ trợ khách hàng cùng nhân viên tại nhà thuốc, không hỗ trợ quản lý kho, nhân viên và các vấn đến khác. Qui trình chính yếu của hệ thống được yêu cầu dựa trên đặc tả của nhà thuốc cùng với nội dung tư vấn thiết kế của nhóm phát triển phần mềm kết hợp theo định hướng đã được đưa ra như sau

-        Người dùng thực hiện đặt thuốc thông thường hay vật tư y tế thông qua ứng dụng web (có khả năng responsive trên cả mobile) hay đến quầy để yêu cầu nhân viên phục vụ/dược sỹ tại cửa hàng đặt thuốc

-        Đối với việc đặt online,

o   người dùng cần phải thanh toán chi phí đặt cọc sử dụng ví theo qui định cấu hình của hệ thống

o   hệ thống thực hiện approved đơn thuốc để chuyển sang trạng thái chuẩn bị với các ràng buộc cấu hình về số lượng thuốc còn lại trong nhà thuốc

o   thông báo được chuyển đến người dùng lẫn người nhân viên phục vụ tại cửa hàng

o   nhân viên tại cửa hàng sẽ thực hiện chuẩn bị thuốc và đóng gói

o   sau khi hoàn tất, nhân viên cần chuyển đổi trạng thái sẵn sàng để hệ thống thông báo đến người dùng cho việc đến lấy thuốc

-        Đối việc phục vụ tại quầy,

o   hệ thống sẽ hỗ trợ người nhân viên trong việc tìm kiếm thuốc trên kệ và phục vụ tư vấn các dạng thuốc tương tự về dược tính để tư vấn cho khách hàng khi hết thuốc

o   với các đơn thuốc theo toa và cắt liều, hệ thống yêu cầu nhân viên/dược sỹ phải chụp hình toa thuốc lưu trữ kèm theo khi bán thuốc cho khách hàng

-        Người dùng đưa tiền cho nhân viên, nhân viên cập nhật trạng thái hoàn tất cho đơn hàng và cung cấp thuốc, hóa đơn cùng toa thuốc (nếu có) cho khách hàng

-        Sau một số ngày theo qui định cấu hình của hệ thống, người sử dụng có thể đem thuốc đến quầy để khiếu nại xử lý đổi trả

-        Việc quyết định đổi trả tùy thuộc vào dược sỹ và cửa hàng. Nếu có việc đổi trả diễn ra, hệ thống phải đảm bảo ghi nhận quá trình đổi trả trong hệ thống (việc đổi trả chỉ diễn ra đúng trong qui trình chỉ 1 lần).

Các loại thuốc với các qui định có liên quan về thuốc được import vào trong hệ thống. Tương tự với các account trong hệ thống là simulator để vận hành hệ thống. hệ thống đảm bảo việc hỗ trợ các ràng buộc để cảnh báo người nhân viên/dược sỹ về thời hạn của thuốc, thuốc đặt trên kệ, các gợi ý về lựa chọn thuốc khi đóng gói và xử lý nghiệp vụ.

Ứng dụng hỗ trợ hệ thống quản lý và giám sát việc phục vụ của các đơn hàng. Hỗ trợ các thống kê báo cáo hỗ trợ cho người chủ cửa hàng.

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng web (Có responsive) hỗ trợ người sử dụng trong việc đặt hàng, tìm kiếm sản phẩm, gợi ý các sản phẩm cùng dược tính và giám sát đơn hàng cùng các tiện ích khác liên quan đến người đặt hàng cho người dùng

 + Ứng dụng web của người quản lý, nhân viên/dược sỹ trong việc bán hàng, cập nhật thông tin thuốc, tra cứu thuốc và các vấn đề liên quan đến bán thuốc, phục vụ khách hàng

 + Ứng dụng mobile dành nhân viên trong việc phục vụ khách hàng mua thuốc, chuẩn bị thuốc và đóng gói

 + Ứng dụng cho người chủ cửa hàng trong việc thống kê, quan sát thông tin vận hành của hệ thống

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa một số hoạt động theo cấu hình một cách tự động từ việc notify đến cập nhật trạng thái trong qui trình.

+ …

- Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế thu thập trực tiếp từ chủ dự án, đề xuất ý tưởng thiết kế và giải pháp cho phần mềm và triển khai thực tế. Từ đây, hế thống được triển khai thử nghiệm dần dần và đánh giá rút kinh nghiệm để cải tiến …

- Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người vận hành

Thông tin chi tiết xem tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét