Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Capstone: Cập nhật 2 đề tài hướng dẫn - Tháng 08/2021

 

Tất cả có 111 capstones với 2 topics (112, 113) được bảo vệ trong tháng 08/2021


Các page về đề tài đã thực hiện được cập nhật link tương ứng đến từng đề tài để có thể đi đến cụ thể từng đề tài để theo dõi 

Nội dung chi tiết xem với nội dung cụ thể như sau

Topic từ 106 đến 113
+ Topic từ 85 đến 105
Topic từ 72 đến 84
Topic từ 1 đến 71

Nội dung chi tiết sẽ có đầy đủ video trong thời gian sắp tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét