Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Topic: Grocery Store Management System - Quản lý cửa hàng tạp hóa

 Trần Minh Quân, Hoàng Phước Thành, Lê Nguyễn Hữu Quốc, Hồng Nhật Dương, Lưu Đức Hùng

Tháng 07/2021


                        Mô tả: Một ý tưởng xuất phát cuộc sống về hỗ trợ người bán tạp hóa trong các con hẻm hay các khu phố, nhóm đã thực hiện nội dung ứng dụng để hỗ trợ thay đổi công việc ghi chép của người chủ cửa tiệm với việc ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ các công việc thường nhật thành một qui trình. Ứng dụng cung cấp qui trình cho người bán hàng - cashier với việc hỗ trợ xác định vị trí đặt các món hàng, tìm kiếm các món hàng, xác định khối lượng còn hay hết, hỗ trợ người khác hàng trong việc thanh toán, khuyến mại trong việc thanh toán trong qua tích lũy điểm thành viên khi mua nhiều tại cửa hàng. Hơn thế nữa, người cashier có thể thông báo cho chủ tiệm về các món sắp hết hàng, những món cửa hàng không có nhưng người mua hỏi nhiều để người chủ tiệm có những hành vi để tăng việc có nhiều khách hàng đến cửa hàng hơn. Hệ thống cung cấp các tính năng cho người chủ tiệm việc biết doanh thu, số lượng khách hàng mua hàng tại tiệm, danh mục các hàng sắp hết, nhập hàng, đi chợ lấy hàng để tăng số lượng sản phẩm mua bán trong cửa hàng, xác định các vị trí đặt hàng,

... Ứng dụng chỉ là ý tưởng bắt đầu cho việc tiếp cận thực tế với thời gian ngắn nhưng cung cấp tính năng cơ bản cho việc liên kết các cửa hàng và hỗ trợ công việc chân tay hàng ngày cho dù nhỏ nhưng vẫn hỗ trợ con người trong việc chuẩn hóa công việc theo hướng qui trình. Xây dựng qui trình dựa trên việc tìm hiểu và thu thập yêu cầu từ thực tế … Ứng dụng định hướng đề xuất một cách thức để tự động hóa công việc và quản lý thông tin một cách tự động loại bỏ bớt giấy bút và hướng tới chăm sóc khách hàng cho dù đó là một tiệm tạm hóa. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web cơ bản.


Xem chi tiết tại đây

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét