Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Capstone: Get a Tour Guide Near Tourists (Tìm hướng dẫn viên du lịch theo phong cách)

Nguyễn Bùi Hoàng Minh, Lê Thiện Duy, Đoàn Bảo Quyên - Tháng 08/2018

Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa trên việc kết hợp giữa khách du lịch và các hướng dẫn viên tự do nhằm cung cấp dịch vụ giá rẻ tại một khu vực cụ thể. Ứng dụng cho phép người dùng đặt tour ở một khu vực cụ thể với tối thiểu 5 điểm tùy chọn. Hệ thống sẽ thực hiện lên lịch trình tối ưu qua các điểm đó, kết hợp với các nơi ăn uống để tính toán chi phí cùng thời gian để thực hiện lịch trình đó và gợi ý cho khách du lịch. Khách đặt tour như đặt xe và nội dung đặt sẽ được chuyển đến tour guide và tour guide nào nhanh nhất sẽ được lựa chọn hướng dẫn. Ngoài ra, để hỗ trợ du khách chưa biết cụ thể như nơi cần đi có thể gửi request đến hệ thống với khu vực cụ thể và phong cách mong muốn. Hệ thống sẽ chuyển yêu cầu đến tour guide.
 Tour guide thực hiện thiết kế tour với lộ trình, vị trí tham quan, thời gian dùng bữa, thời gian thực hiện plan và giá thành gửi lại cho du khách. Du khách chọn lựa plan nào phù hợp nhất với họ. Khi việc chọn thành công trong 02 đặc tính trên thì hệ thống hỗ trợ du khách và tour guide tracking được lộ trình trong quá trình kế hoạch diễn ra. Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Đối với du khách: Cho phép đặt tour nhanh qua tối thiểu 5 vị trí tham quan được qui định sẵn trên hệ thống, Cho phép đặt tour tùy chọn với tối thiếu một địa điểm tham quan bất kỳ trong khu vực cụ thể, Cho phép tracking lộ trình khi tour diễn ra, Xem được các history trong các lần đặt tour, Clone việc đặt tour khi muốn tham quan lần nữa, … Đối với tour guide Cho phép nhận tour nhanh, Cho phép thiết kế tour và hỗ trợ công cụ verified trong quá trình thiết kế tour và gợi ý dành cho du khách, Tracking khi tour diễn ra, Xem được các history hướng của họ, … Đối với hệ thống Tạo cơ chế xây dựng qui trình tối ưu cho lịch trình, Tạo cơ chế hỗ trợ verify tour guide trong việc thiết kế tour, Notify cho các người dùng trong hệ thống, Tiến hành các công việc một cách tự động mà không cần có sự tương tác của người dùng. Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, công nghệ hybrid trong phát triển ứng dụng trên điện thoại, … kết hợp với điện thoại di động. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, RESTful Services, Ngôn ngữ hybrid cho lập trình ứng dụng trên di động độc lập platform, các service được cung cấp từ Google API, Firebase


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét