Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Capstone: Drawing with Simple Brush (Ứng dụng hỗ trợ trẻ em tập vẽ hình)

Drawing with Simple Brush (Ứng dụng hỗ trợ trẻ em tập vẽ hình) 

Trương Nguyễn Hồng Huân, Nguyễn Minh Quang, Đỗ Quốc Bảo, Lê Hoàng Long - Tháng 08/2017

             Mô tả: Ứng dụng phát triển dựa trên việc chuyển đổi hình ảnh đơn giản trở thành các nét đơn để người dùng có thể hình dung. Sau đó, ứng dụng hỗ trợ tách bước để người dùng có thể học tập cách vẽ theo từng buớc một. Ứng dụng cung cấp cơ chế offline cho người dùng. Hỗ trợ license cho người dùng để họ có thể thao tác trên hình duới nhiều cấp độ. Ứng dụng được phát triển các thuật toán để hỗ trợ chuyển đổi.  
Ứng dụng thực hiện các chức năng như Chuyển đổi hình ảnh thành các nét đơn; Tách hình ảnh thành các bước vẽ; Hỗ trợ vẽ và nhận dạng hình dưới nhiều cấp độ; Cung cấp license cho người dùng với nhiều tính năng xử lý hình ảnh, vẽ hình, so sánh hình, đến chia sẻ hình ảnh; Cho phép staff training hệ thống với các hình có nét cơ bản thông qua việc collect dữ liệu thông qua các web site sử dụng bộ parser; Tạo tính thuận tiện cho người dùng để convert offline và online ngay trên điện thooại của người dùng; Cấu hình thời gian để hệ thống thực hiện các tác vụ chạy ngầm đề hỗ trợ hệ thống về việc ghi nhận log file, notify cho người dùng trong các xử lý; Một số chức năng về quản lý người dùng, training, license đươc xử lý trên ứng dụng web; Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng công nghệ web services, JavaEE, Python, … kết hợp với điện thoại di động; Ứng dụng sử dụng cơ chế lập lịch để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng; Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, REST, Android platform, và một số framework đã nêu trên; …

Xem Chi Tiết Tại Đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét