Thứ Hai, 2 tháng 10, 2023

Capstone: Repairmen connecting and repairing at home system (Hệ thống kết nối thợ và sửa chữa tại nhà)

 Võ Đức Minh, Nguyễn Thiện Quang, Võ Khắc Triệu, Lê Hồng Anh

Tháng 09/2023

- Ứng dụng được phát triển dựa nội dung được yêu cầu đặt hàng từ CTCP BIAS Analytics đáp ứng yêu cầu từ công ty dịch vụ công ích quận 1, Tp Hồ Chí Minh với định hướng hỗ trợ dịch vụ kết nối giữa các người thợ sửa chữa thiết bị gia dụng, thiết bị điện điện tử, … với các gia đình cần phục vụ thay vì như hiện nay các gia đình chỉ tìm kiếm các người thợ gần khu vực họ ở. Với truyền thống tìm gần nhà dẫn đến số lượng thợ không đủ đáp ứng từ chuyên môn đến thời gian thực hiện theo yêu cầu của gia chủ. Trong giai đoạn đầu của dự án này, đơn vị đặt hàng mong muốn chỉ triển khai chủ yếu trong 04 lĩnh vực đề xuất triển khai như điện, điện tử, điện lạnh, nước …  Hơn thế nữa, dự án cũng định hướng của đối tác bên công ty đặt hàng nhằm mục tiêu hỗ trợ người lao động trong địa bàn có thu nhập tốt hơn và tận dụng được khả năng của họ trong giải quyết công việc cho các hộ gia đình đáp ứng việc quản lý nhà nước trong quản lý công việc của người dân không làm việc trên địa bàn để có các chính sách và chủ trương phù hợp cho sự phát triển xã hội.

Phạm vi của dự án này định hướng một đơn vị hosting (Dịch vụ công ích quận 1) đưa các danh sách người thợ sau khi đã kiểm tra và đánh giá ở thực tế bên ngoài để đưa vào trong hệ thống. Ngoài chức năng đã nêu, người quản trị hệ thống sẽ đưa các thông tin dịch vụ, các danh mục phụ để hỗ trợ nhanh chóng trong việc đặt lịch sửa chữa cùng với các đơn giá và thời gian ước lượng khi thực hiện dịch vụ để từ đó làm căn cứ tính tiền cùng với căn cứ để ước lượng thời gian cho hệ thống xác nhận lên lịch cho thợ và tận dụng thời gian khu vực để luôn có sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng.  Các khách hàng cần phục vụ sẽ đăng ký tài khoản và có thể đặt cho người khác với địa chỉ thực hiện. Việc đặt lịch đòi hỏi khách hàng phải trả phí cho việc kiểm tra dịch vụ, nếu việc thực hiện dịch vụ được xác nhận thực hiện sau khi chẩn đoán thì chi phí thu trước sẽ xem như khấu trừ trong chi phí tiền công. Ngược lại, nếu việc kiểm tra không có sự cố thì đây là chi phí di chuyển và kiểm tra của người thợ. Sau khi đặt lịch thành công, hệ thống ghi nhận các đơn đặt lịch. Căn cứ theo thời gian yêu cầu của đơn, hệ thống sẽ đưa các đơn lên hàng đợi để tìm kiếm thợ theo định kỳ thời gian được cấu hình để đảm bảo việc phục vụ khách hàng là tối ưu nhất. Các người thợ được hệ thống tìm ra căn cứ theo khoảng cách được cấu hình trong hệ thống, khả năng phù hợp với loại sửa chữa, đang ở trạng thái available sẽ được gợi ý cho các đơn đề xuất. Người thợ có thể nhận hay không nhận đơn trong thời gian được cấu hình được qui định trong hệ thống. Khi người thợ nhận đơn, họ có khả năng hủy trong khoảng thời gian qui định và hệ thống sẽ thực hiện tìm lại thợ cho khách hàng. Người khách hàng cũng có thể thực hiện hủy theo qui định và bị trừ chi phí đã thanh toán. Người thợ thực hiện đến nhà khách hàng, check-in để xác nhận việc đến nơi thực hiện dịch vụ. Sau đó, người thợ thực hiện chẩn đoán và ghi nhận kết quả chấn đoán với các kết quả đề xuất dựa trên yêu cầu của khách hàng. Nội dung đề xuất dựa trên danh mục phụ, hay một số nội dung không có trong danh mục phụ với chi phí vật tư và đơn giá thực hiện. Thông tin chẩn đoán sẽ được gửi đến khách hàng. Khách hàng sẽ thực hiện xác nhận thông tin các dịch vụ cần thực hiện và thanh toán. Khách hàng có thể không thực hiện dịch vụ. Sau khi khách hàng thanh toán, người thợ sẽ thực hiện công việc và ghi nhận kết quả thực hiện lên hệ thống. Khách hàng đánh giá hay phản hồi việc thực hiện sau khoảng thời gian được cấu hình bởi hệ thống để xác định hoàn tất qui trình thực hiện dịch vụ giữa hai vai trò trong hệ thống. Qui trình chính yếu của hệ thống được yêu cầu dựa trên đặc tả của công ty cùng với các đặc tính quan trọng như sau

-        Các chức năng phục vụ khách hàng

o   Đăng ký để trở thành người dùng của hệ thống

o   Đưa các thông tin địa chỉ hỗ trợ đặt lịch

o   Đặt lịch sửa chữa với các lựa chọn dịch vụ

o   Thanh toán trong khi đặt lịch và thực hiện yêu cầu sửa chữa

o   Tracking được toàn bộ qui trình từ đặt lịch đến sửa chữa

o   Xem toàn bộ lịch sử thông tin đặt lịch

-        Các chức năng hỗ trợ cho thợ

o   Quản lý được thông tin các đơn hàng đã, đang thực hiện

o   Nhận hay từ chối các đơn đặt sửa chữa

o   Thực hiện nhập kết quả chẩn đoán và kết quả thực hiện

-        Các chức năng hỗ trợ quản lý và giám sát

o   Giám sát được các giao dịch đang thực hiện trên hệ thống

o   Thực hiện cấu hình ràng buộc để hệ thống có thể đáp ứng đúng qui trình yêu cầu

o   Thực hiện đưa thông tin liên quan đến thợ, danh mục dịch vụ, danh mục phụ và các ràng buộc kèm theo

-        Hệ thống tự động vận hành trong việc lên lịch và tìm thợ phù hợp theo các ràng buộc được thiết lập

- Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ ngưởi khách hàng

 + Ứng dụng mobile hỗ trợ cho người thợ

 + Ứng dụng web của công ty để thực hiện quản lý và giám sát hoạt động trên hệ thống

 + API chạy nền hỗ trợ tự động hóa việc tìm kiếm thợ, chuyển đổi trạng thái của đơn sửa chữa, đảm bảo các ràng buộc thực hiện đúng yêu cầu nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng yêu cầu khi vận hành.

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét