Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Topic: Building Online Teaching and Examination System (Xây dựng hệ thống dạy và thi cử trực tuyến)

 

Cao Văn Phú, Nguyễn Minh Hiếu, Trần Văn Bình, Nguyễn Kim Hùng Thái 

Tháng 09/2020

Đồng hướng dẫn Nguyễn Lê Nhật Trường

                        Mô tả: Ứng dụng được phát triển dựa ý tưởng xây dựng ứng dụng dạy học online và đảm bảo việc kiểm tra đánh giá sv có tính công bằng. Ứng dụng được xây dựng trên việc customized một hệ thống mã nguồn mở hỗ trợ việc họp online tương tự như Google Meet, Zoom, Microsoft Team, … Các ứng dụng đa số hiện nay là thực hiện việc họp – meeting online chưa thực sự hỗ trợ việc dạy và học, đặt biệt là quá trình tương tác trong giờ học cùng với việc kiểm tra đánh giá. Hệ thống xây dựng công cụ dạy học online cho phép giảng viên tương tác với sinh viên, vẽ trên màn hình, điều khiển vận hành lớp học – cấp quyền từ trình bày, cho phép phát biểu, tắt bật mic lẫn camera. Ngoài ra, hệ thống cho phép giảng viên tương tác bằng cách chia group, cho các group làm việc với nhau và các thành viên tương tác với nhau. Hệ thống cũng cho phép giảng viên điểm danh, ghi nhận điểm số. Đặc biệt, hệ thống tích hợp hệ thống đánh giá kết hợp với một số chức năng hệ thống để cảnh báo các hành động thiếu trung thực đến giảng viên. Đồng thời, cho phép giảng viên quản lý giám sát kỳ thi, tương tác trực tiếp với sinh viên và các sinh viên không thể tương tác được với nhau trong quá trình đánh giá.

Ứng dụng thực hiện được các chức năng như sau: Cho phép tham dự lớp học online theo đúng khung giờ ; Cho phép giảng viên tương tác khi dạy học online, thực hiện các quyền quản lý lớp học, cho phép phát biểu, tắt/bật micro hay camera, chia nhóm, quản lý nhóm thảo luận, tương tác với nhóm, tác tác trên màn hình giảng bài bằng cách viết và vẽ ….; Cho phép sinh viên tham gia online và thực hiện trên sự phân quyền của giảng viên, trình bày, tham gia nhóm, kiểm tra và xem kết quả ; Cho phép giảng viên tổ chức kiểm tra đánh giá kiến thức môn học và ghi nhận kết quả ; Cho phép giảng viên điểm danh, xem kết quả và điều chỉnh điểm danh ; Cho phép giảng viên xem lại video của các sv trong quá trình làm bài, phân tích và đưa các thông tin về trạng thái của sv có những hành vi đáng ngờ Xây dựng qui trình dựa trên nhu cầu thực tế áp dụng web services, sử dụng mã nguồn mở để customized và tạo nên các addition functions cùng với qui trình hỗ trợ việc dạy và học, xử lý streaming video để cho phép review, phân tích và đánh giá trên chính sách qui định. Ứng dụng sử dụng cơ chế để hệ thống có thể chạy tự động với các tác vụ để xử lý mà không cần sự tương tác của người sử dụng. Ứng dụng xây dựng trên nền tảng của ứng dụng Web, ứng dụng trên desktop kết hợp các api được cung cấp từ hệ thống

Xem chi tiết tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét