Cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1 và ứng dụng cơ bản đầu tiên

CÁCH CẤU HÌNH ANDROID và ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN NHẤT SỬ DỤNG ANDROID DÙNG NETBEANS 6.9.1

Mục đích của bài này hướng dẫn chúng ta cài đặt Android trên máy tính và cấu hình Android trên Netbeans 6.9.1 để làm công cụ cho chúng ta thực hiện các ứng dụng liên quan đến Android. Để kiểm tra việc cài đặt có thành công hay không, chúng ta làm một ví dụ đơn giản để hỗ trợ quí vị kiểm tra.

Please login to see the full article.